"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Да се пенсионираш в Чили

16.12.2006
Хосе Пинера – президент на Международния център за пенсионна реформаи съ-председател на Проекта за избор в социалното осигуряване към CatoInstitute – е министър на труда и социалното осигуряване в Чили от 1978до 1980 г.

Цитат на седмицата - брой 202

16.12.2006
Ако хората знаят как трябва да работи администрацията и ако тя наистинаработи добре, тогава няма шансове за корупция. Ако имате лесен и свободен,дори безплатен достъп до всевъзможна документация, необходима за бизнесави, ако разрешителните и лицензионните режими са малко и се получаватбързо, изобщо няма да има мотив за корупция.

Защо избрахте за среща на ОССЕ София ?

16.12.2006
Заради провеждането на среща на министрите на Организацията за сигурности сътрудничество в Европа (ОССЕ) много улици ще бъдат затворени в София,на други няма да се разрешава спирането и паркирането (повече от 30),повечето паркинги в центъра ще се затворят, няколко площада ще бъдатнапълно затворени, в центъра ще се влиза само срещу лична карта илисъс специално подпечатано писмо от работодател. Тези и други ограниченияще важат от 3 до 7 (не е ясно дали всъщност до 8) декември.

Нищо,но тяхно... (Промените в чл. 22 от конституцията: защо никой немисли икономически?)

16.12.2006
Както се очакваше, на таз седмичното си заседание комисията за променив конституцията одобри промени в член 22, според които право да придобиватсобственост върху земя ще имат не само гражданите на страни-членки наЕС, но и такива извън него, ако има международен договор. Някои партииостанаха недоволни и ще искат преразглеждане и допълнения на този текств пленарна зала.

Бюджетният излишък = 1.5 милиарда лева

16.12.2006
На 30 ноември Министерството на финансите обяви данните за изпълнениетоконсолидирания държавния бюджет към 31 октомври. Въпреки че забавянеот 1 месец е прекалено дълго, положителното в случая е, че за първипът от много време данните се публикуват точно в деня, в който е записано,че трябва да се публикуват. (Данните за изпълнението на държавния бюджетса достъпни тук).

Платежният баланс през първите девет месеца на годината

16.12.2006
През седмицата Българската народна банка оповести предварителни данниза платежния баланс за периода януари – септември 2004 г. Окончателнитерезултати ще станат известни най-рано през следващата година, но засегаще използваме наличните за анализ на ситуацията относно транзакциитемежду местни и чуждестранни резиденти.