"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

16.12.2006
Бюджет 2005 - бюджет на пропуснатите възможности за ускорен икономически растеж и висок жизнен стандарт.

Ще се превърне ли България в полицейска държава

16.12.2006
През седмицата от Пътна полиция предложиха КАТ да глобява според месечнотовъзнаграждение на шофьорите. Предлага се наказанието за превишена скоростда бъде от 20 до 30% от работната заплата. При употреба на алкохол над допустимитенорми се предвижда глоба в размер на половината от работната заплата. ОтКАТ смятат да проверяват в базата данни на НОИ какво е месечното възнаграждениена гражданите. Отново тази седмица студенти поискаха във всяко общежитие да живее по единполицай или студент от академията на МВР по време на конференцията – “Малкатапрестъпност на местно ниво”. Бойко Борисов приветства идеята и заяви - “щенаправя всичко, което е по силите ми, за да осигуря полицейско присъствиев общежитията”.

Как да подобрим здравната система?

16.12.2006
Хората, които управляват българската здравна система – ръководителитена министерството на здравеопазването и на държавната здравна каса, иматбезпогрешен подход за отбиване на критики – отклоняване на темата чрез оплаквания,че не им стигат парите. Висшите медицински чиновници се опитват да “докажат”,че всеки един проблем на здравеопазването се дължи на липсата на пари. Здравиятразум, обаче, по-скоро води до различен извод – че проблемът е в саматаздравна система, а не в липсата на пари. С други думи, с парите, които вмомента се отпускат за здравеопазване, е възможно много повече хора да получатмного по-добро качество на здравната услуга при по-малко опашки и по-малкокорупция. Това, разбира се, може да стане само ако реформата в здравнатасистема бъде продължена.

Как да се приватизира пенсионната система?

16.12.2006
Този доклад е представен от Георги Ангелов на 22 октомври 2004 годинана семинар на тема “Българският осигурителен модел – реалност и перспективи”,организиран от фондация “Конрад Аденауер” и фондация “Демокрация”.

Каква е цената на недвижимите имоти?

16.12.2006
Истерията с цените на недвижимите имоти ни кара да се замислим каква ереалната им цена. Всеки знае, че това е цената на сделката – когато купувачъти продавачът постигнат съгласие и очакват да имат полза от нея. За многохора от професионална гледна точка е важно да разполагат с такава информация.Какви са достъпните публични източници за нея в България в момента?

Преглед на доклада на ЕБВР за страните в преход 2004

16.12.2006
През миналата седмица беше представен официално редовният доклад за прехода(Transition Report) през 2004 г. на Европейската банка за възстановяванеи развитие (ЕБВР). Той се отнася за 27 страни от Централна и Източна Европаи от бившия Съветски съюз. В него се отбелязват някои положителни развитияна българската икономика през изтеклата една година, но също така се наблягана нуждата от реформи в определени сектори, които в противен случай бихамогли да доведат до сериозни проблеми в бъдеще.

Развитието на дебата по повод забраната чужденците да придобиват собственоствърху земя в България

16.12.2006
През седмицата нарочната временна комисия за промени в конституцията ощеведнъж обсъди идеите за отмяна на тази забрана.Както е известно чл. 22 от Конституцията гласи, че “чужденците и чуждестраннитеюридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя освенпри наследяване по закон”, когато “те следва да прехвърлят собственосттаси” (ал. 1) и че “при определени със закон условия чужденците и чуждестраннитеюридически лица могат да придобиват право на ползване, право на строеж идруги вещни права” (ал. 2).