"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Бюджет 2005 - бюджет на пропуснатите възможности за ускорен икономически растеж и висок жизнен стандарт.

Занезнанието на закона и ДВ

15.12.2006
Както е известно, в римската държава за първи път се кодифицира обичайнотоправото като основен регулатор на обществените отношения. Тогава за първипът се появяват таблици, които представляват правото в писмен вид – те сабили излагани на достъпно за всички граждани място. За първи път се формулиратосновните презумции - ”Незнанието на закона, знанието на който се предполага,не служи за извинение на лицето, нарушило закона” и ”Никой не можеда се извинява с незнанието на закона”. По този начин правото се дефиниракато фундаментален регулатор на обществото. Идеята, която е залегнала втези презумции е, че правото е неосъществимо без гражданите да го познават.

Каквода се прави с БДЖ?

15.12.2006
Тези дни стана ясно, че Българските държавни железници имат малка печалба(2.5 милиона лева) през третото тримесечие на 2004 година – нещо, коетоне се е случвало от няколко години. Това звучи обнадеждаващо, но трябвада се спомене, че натрупаната загуба през първите две тримесечия на годината(над 17 милиона лева) е в пъти по-голяма от печалбата през третото. Освентова трябва да имаме предвид, че железниците получават значителни субсидииот бюджета, които се отчитат като приход – т.е. ако нямаше субсидии, загубатана БДЖ щеше да е значителна.

Люлкатана европейския данъчен бунт: Естония

15.12.2006
На скорошното заседание на ЕКОФИН в Шевенинген (Холандия) европейскитефинансови министри влязоха в конфликт относно френско-германските предложенияза хармонизиране на корпоративните данъци в Европейския съюз (ЕС), за дасе попречи на страните с ниско данъчно облагане да примамят инвестициитеот страните с високи данъци. Още повече, че френското и германското правителствонатискат за определяне на минимални данъчни ставки за целия ЕС.

Регулаторитеи конкуренцията при мобилните комуникации

15.12.2006
През тази седмица най-после имаше положително развитие в областта на мобилнитекомуникации, което се очакваше от три години насам – беше проведен успешенразговор в рамките на мрежата на третия GSM оператор. За съжаление, тозиразговор все още е само тестов и реалното влизане в експлоатация на цялатамрежа ще се случи най-рано през месец април 2005 г., но той дава основаниеза по-оптимистични очаквания по отношение на цената и качеството на предоставянитемобилни услуги в България.