"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Назоваването бюджета за 2005 година “бюджет на ускореното развитие”звучи като дискретно завръщане на тезисния партиен език отпреди 1989година.

Европейска ресурсна банка

15.12.2006
На 29 и 30 октомври в Боровец се състоя първата годишна среща на Европейскатаресурсна банка (Resource Bank Europe - www.rbeurope.org).Първоначалната идея възниква през 2003 г. по време на семинар в Гумерсбах,Германия, и принадлежи на професорите Пиер Гарело и Харди Буйон. С цел подобряванена стратегиите на либералните институти и засилване на взаимодействиетомежду тях се организира ресурсна банка в Европа по подобие на тези в Съединенитещати, Африка и Азия.

Аргументи против въвеждането на жилищно - спестовните каси в България

15.12.2006
Няма съмнения относно популярността на системата на ЖСК в Германия и Австрия– повечето граждани откриват жилищно-спестовна сметка веднага след катотекущата се приключи. Причините за това са по-високият лихвен процент поспестяванията от пазарния и по-ниският процент по отпуснатия заем. Участиетона гражданите в системата на ЖСК става част от съзнателният им живот – първоначалнотоучастие е за финансиране на покупката на първото жилище, после за по-голямакъща, следва покупката на вила, финансират се и подобренията и ремонтите,и дори се стига до финансиране на покупката на дом на деца или внуци.

МартЛаар: Европа се огъва под тежестта на данъците и е свърхрегулирана.Новите страни-членки ще променят това положение

15.12.2006
ПредисторияВ края на миналата седмица в Боровец се състоя първата среща на ЕвропейскатаРесурсна банка (ЕРБ) – мрежа от аналитични центрове, защитаващи индивидуалнатаи стопанската свобода и споделящи консервативни и либертариански ценности.ЕРБ е донякъде реплика на Американската и Азиатската ресурсни банки, първатаот които бе учредена по идея на Фондация Херитидж през 1988 г. Разликатае, че в Европа сътрудничеството в защита на индивидуалната свобода изглеждапо-трудно, а успехите на това поприще – когато ги има - или закъсняват,или не са толкова устойчиви. Един от основните говорители в Боровец бе МартЛаар. Тук ние резюмираме неговите послания.

Бюджетният излишък продължава да расте

15.12.2006
В петък по обяд Министерството на финансите публикува данните за изпълнениетона консолидирания държавен бюджет до края на септември /както винаги с едномесечнозакъснение и порядъчно забавяне след това/. Данните са достъпни на тук.

Читателите за нас

15.12.2006
Здравейте,Прочетох материала Ви "Етажната собственост и държавата" в Интернети като член на гражданскато общество изразявам съгласие с Вашето мнение.Считам, че законопроекта в този си вид е нарушение на свободната воля засдружение, както и би могъл да породи правни проблеми при желание на отделенсобственик да продаде жилището си или да закупи такова в блок, който е "Юридическолице".Мария29 октомври 2004 г.

Ние препоръчваме

15.12.2006
Сборник материали,разпространени на Първа европейска ресурс банк, Боровец, 29-30 октомври2004 г.*********

20 съвета как да се държим с медиите - урок за неправителствените организации

15.12.2006
На провелата се Първа европейска ресурсна банка в Боровец, 29-30 октомври2004 г. (www.rbeurope.org)се състоя дискусия как неправителствените организации трябва да общуватс медиите. Ето и някои от основните препоръки на участниците в нея:

Таканаречената здравна реформа е някакъв анахронизъм

15.12.2006
Едва ли някой се съмнява в това, че има крещяща необходимост от реформиранена здравната система в България, но също така едва ли има някой, коготовластимащите могат да убедят, че правят нещо смислено по въпроса. В продължениена няколко години се натрупаха солидно количество “плодове” и сега е необходимаармия от хора да ги обере – над 2 милиона българи, за които дори не се знаятконкретните причини за да отпадат от системата.

Държавните институции: три години ръст на разходите и персонала

15.12.2006
Ежегодният доклад по закона за държавния бюджет съдържа едно приложение,към което правителството се опитва да не насочва вниманието на гражданите.Показателно е, че това приложение не се публикува на интернет страницатана министерството на финансите. Става въпрос за т.нар. Приложение 1:Бюджет 2005 по отговорности. В него се дава информация за бюджетитена отделните министерства и ведомства, за техния персонал и подотчетнитеим структури.

БСП срещу приватизацията

15.12.2006
С наближаването на изборите е нормално политическите партии в Българияда издигат нови идеи и да обещават “добрини” в управлението на страната.През седмицата от БСП публикуваха “Позиция по подготвяните от правителствотокрупни приватизационни сделки” (достъпенв Интернет). Казаното не е ново и съвсем не е добро.