"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

15.12.2006
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ЯМБОЛ8600 Ямбол, ул. Търговска 2, ет.2, ст.7Тел.: 046/ 664343Email: rzk_yambol@abv.bg

За безсмислието на протекционизма

15.12.2006
През седмицата имаше активен обществен дебат затова дали правителствотода облекчи условията за внос на свинско месо при положение, че местнотопроизводство е недостатъчно и преработвателите не могат да си осигурят необходимитеим суровини на конкурентни цени. От асоциацията на свиневъдите се противопоставихана каквото и да било намаление на вносните тарифни регулатори, защото трябвалода се защити “българското производство”.

Какво можем да научим от Кидланд и Прескът

15.12.2006
През миналата седмица бяха обявени официално носителите на Нобеловата наградаза икономика за 2004 г. Това са американецът Едуард Прескът и норвежецътФин Кидланд, като конкретните постижения, заради които им е присъдено авторитетнотоотличие, са в областта на бизнес-циклите и макроикономическата политика.

Междупартийнатаданъчна конкуренция

15.12.2006
Основните политически сили внесоха в парламента своите предложения за данъцитепрез 2005 година. Това ни дава възможност да направим сравнение между тяхот гледна точка на влияние им върху благосъстоянието на гражданите и ефектаим по отношение на ускоряването на икономическото развитие.