"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Антицитатна седмицата

15.12.2006
Правителството осъзнава необходимостта да се намали още данъчното бреме, но [...] разумният подход изисква отлагане допълнителното намаляване на данъците, докато се преструктурират разходите и фискалната политика се постави на по-устойчива основа.

За безсмислието от увеличаването на годишните технически прегледи

15.12.2006
Тази седмица в парламентарната комисия започва първото четене на поправкитев Закона за движение по пътищата. Според предлаганите промени ще се увеличичестотата на годишните технически прегледи в зависимост от годините на експлоатацияна автомобилите. Например за автомобилите, произведени преди повече от 15г. се предлага да минават на преглед по два пъти годишно (като било възможнонякои от тях да бъдат безплатни). Също така автосервизите, които са извършилиформални прегледи ще бъдат наказвани с отнемане на лиценза.

Бюджет2005: Къде е намалението на данъците

15.12.2006
От няколко месеца управляващите твърдят, че през 2005 година ще има голямонамаление на данъците. Споменаваха се числа като 300 милиона лева, 360 милионалева и дори 450 милиона лева. Въпреки че винаги сме се съмнявали в достоверносттана последните две числа, първото (за 300 милиона лева намаление на данъците)изглеждаше като че ли е вярно. Един поглед към проекта за бюджет за 2005година, обаче, показва, че и това число е било доста надценено.

Подозрителността към предприемачеството (Прилагането на закона за ограничаване на административното регулиране на местно равнище)

15.12.2006
Философските нагласи на стопанското законодателствоЗаконът за ограничаване на административното регулиране и административнияконтрол върху стопанската дейност е доста различен като виждане от останалототърговско (в частта му за т.нар. охранително производство) и особено отдругото стопанско право.

Отново за държавата и земеделието

15.12.2006
В края на миналата седмица зам.-министърът на земеделието Бойко Боев съобщиза създаването на “млечен борд”, в който ще влязат представители на производителитеи преработвателите на мляко. Организацията ще се занимава с изкупната ценана млякото, тъй като изкупните цени според него са твърде ниски. Освен товадържавата ще отпуска повече средства от фонд “Земеделие” за изграждане надопълнителни пунктове за изкупуване на мляко, които да предлагат “нормални”цени за суровината.Както се случва напоследък представителите на държавната власт се надпреварватда лансират най-различни популистки предложения, с единствената цел да подобряватимиджа си преди изборите от следващата година. Само че, когато правят подобниизявления, те трябва да имат предвид и икономическата им обосновка и евентуалнитепоследствия от реализирането им на практика. А това определено не е първатаим мисъл и по тази причина тази тенденция продължава и набира все по-високаскорост с приближаването на изборния ден.