"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Неоспоримият дългосрочен ефект за ограничаване на скритата икономикаще дойде от намаляването на преките данъци и опростяването на тяхнотоадминистриране.

Отчитането на реформата

15.12.2006
Отчитането на правителствените успехи по ограничаване на административнитепречки пред стопанската дейност бе и е едно от условия по заема от Световнатабанка, известен като „ПАЛ”. Иначе казано, срещу този отчет правителствотополучава пари, които след това избирателите ще връщат. Това е достатъчнооснование последните да знаят какво е постигнато в тази област. Но придобиванетона такова знание е доста трудно.

За смисъла на препоръките от ЕК

15.12.2006
Публикуването на поредния доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъкана България предизвика много коментари и вълнение през седмицата. Основниятвъпрос, който постоянно възникваше беше – дали България ще се присъединикъм ЕС през 2007 г. и съответно какви са рисковете това да не се случи.Най-добрият възможен сценарий е ако въпросният доклад бъде разбран от българскотоправителство като призив за ускоряване и задълбочаване на реформите. Презпредишните години външният натиск от страна на МВФ и ЕС в много случаи давашеважен тласък на трудни за реализиране от политическа гледна точка реформи.

Проектозаконът за жилищно-спестовните каси или защо държавата не трябва да се намесва?

15.12.2006
Проектът на закон за жилищно - спестовните каси (ЖСК) в България е готовот няколко години[1] , но все още не е гласуван. Според г-н Цочо Куманов(представител на немската строително-спестовна каса "Швебиш Хал"в България), основната причина е липса на политическа воля и силно влияниеот страна на банките в страната, които не биха искали да имат конкурентв тази област. Пак според привържениците на проекта, те могат да изчакатоще малко с неговото приемане от следващото народно събрание.

Възможни съкращения на чиновници - най-после разумно предложение от правителството

15.12.2006
През седмицата стана ясно от информации в пресата, че според министърана държавната администрация Димитър Калчев правителството подготвя съкращаванена около 20% от чиновниците. Според него само през последните две годиниброят им е нараснал с над 8%, като основната причина за това е интеграциятас Европейския съюз и изискванията за разкриване на нови агенции и административнислужби.

Има ли икономисти в правителството?

15.12.2006
Не може да се отрече, че настоящото правителство понякога се опитва даправи реформи (дали по убеждение, дали под чужд натиск). Забелязва се, обаче,тенденция реформите да не се извършват по най-добрия начин. Така, въпрекиизвършваните реформи, положителните ефекти от тях са значително по-малкиот възможното.