"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Либертарианството на Европейската комисия или още веднъж за данъчното съревнование на страните членки

15.12.2006
По неизвестни причини в България не бе забелязан спора между министърана финансите на Франция Никола Саркози и комисаря на ЕС за външните отношенияна съюза Крис Патен.

Коледните подаръци започват от есента

15.12.2006
През седмицата се проведе заседание на политическия съвет на НДСВ, на коетобеше взето решение да се похарчат допълнително поне 260 млн. лв. от натрупанотопреизпълнение на приходите в консолидирания бюджет. Размерът на сумата нее окончателен, като тя може да нарасне до 330 млн. лв. ако се предвидятоще пари за пътища.

Работното време и бизнеса

15.12.2006
През седмицата беше публикувана статистика за работното време в Българиякато част от наблюдението на пазара на труда, проведено през м. юни 2004г. (за повече информация виж тук).Информацията за структурата на работното време в страната е важна част отанализа на трудовия пазар най-вече поради два факта. От една страна, стоивъпросът за връзката между работното време и заетостта - може ли намаляванена работното време да създаде повече работни места. От друга страна изниквапроблемът дали е възможно приспособяването на работното време към нуждитеи изискванията на фирмите и работниците.

Нова фаза в дебата по повод АЕЦ "Белене"

15.12.2006
СъбитиетоСъдейки по съобщения в пресата, на 29 септември заседанието на комисиятапо енергетика е било посветено на действията на правителството, прокарващиизграждането на АЕЦ ”Белене” и е преминало в крайно критичен дух.

Данъците през 2005 година - съвсем малко по-ниски

15.12.2006
Управляващите от НДСВ, както и опозиционните партии СДС и ДСБ обявиха своитепредложения за намаление на данъчните ставки през 2005 година. В текстапо-долу ще разгледаме основните предложения и техния ефект върху икономикатаи доходите.