"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ръстът на ипотечните кредити и проблемът за тяхното застраховане

15.12.2006
Вече 4-5 години сме свидетели на постоянния тренд на нарастване на отпуснатитежилищни кредити в страната. Най-често тези кредити се предоставят срещуипотека на имот. Спецификата на ипотечните кредити, а именно дългия им сроки относително високият процент на собствено участие на кредитополучателяги прави важни за банките и надзора. Затова е полезно да покажем как посвета рискът, съпровождащ този вид кредити, се управлява.

Непрозрачната концесия на магистралите

15.12.2006
През седмицата вестник “Дневник” публикува интервю с председателя на комисиятапо транспорт и телекомуникации – Йордан Мирчев (виж бр. 181 от 20.09.2004,стр. 8). От интервюто става ясно, че държавните компании “Автомагистрали”и “Техноекспортстрой” са учредили смесени дружества с италианската “Салини”и три португалски компании с цел даване на концесия на магистралите “Тракия”и “Хемус”. Предстои правителството да им даде концесия без търг или конкурс.

6% растеж на БВП - добре, но може и по-добре

15.12.2006
През седмицата Националният статистически институт (НСИ) оповести данниза брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2004 г. Реалниятрастеж на БВП е 6% - най-високата стойност от началото на поддържането натози статистически ред и безспорно е едно добро постижение за българскатаикономика.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Месечен бюлетин за ниски данъци “Плосъкданък”, брой втори

Отново за негативните ефекти от минималната заплата

15.12.2006
Изглежда че правителството възнамерява да увеличи минималната работназаплата от 120 на 150 лв. въпреки несъгласието на МВФ. Екипът на ИПИ същосе противопостави на това увеличение предвид очакваните допълнителни изкривяванияна пазара на труда (повече).Многократно подчертавахме, че основният ефект от това ще бъде по посокана намаляване шансовете на ниско производителните работници за официалназаетост.

Правителството отново ще похарчи излишъка

15.12.2006
От няколко години през есента се случва едно и също нещо – правителствотоусеща, че е събрало от данъкоплатците повече пари, отколкото е очаквалои веднага намира “приоритетни” сфери, в които да “инвестира” допълнителнопостъпилите средства. Тази година приоритетните сфери са компютризация научилищата, водоснабдяването и финансовата децентрализация, пътища и за 13-апенсия и заплата в бюджетната сфера. Това не е първата година, в която сеотпускат допълнителни средства за тези сфери. Образованието, пътищата, 13-татапенсия и заплата в бюджетния сектор и финансирането на общините са сфери,които ползват финансиране от бюджетния излишък всяка година, в която иматакъв. Изглежда, че в тези сфери има някакъв сериозен проблем, щом никогане им достигат отпуснатите средства и винаги се ползват допълнителни.

Частно изпълнение на ролята на съдиите изпълнители

15.12.2006
На 17 септември Огнян Герджиков, Валери Димитров, Камелия Касабова, ЛюбенКорнезов, и други народни представители внесоха в законодателното събраниепроект, който заслужава определението исторически. Това е законът, уреждащчастното принудително изпълнение на частни вземания. (виж тук).