"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Тайният доклад за образованието - вече достъпен на сайта на ИПИ

15.12.2006
Експертите в отдел “Микроикономически изследвания” на Министерството нафинансите подготвиха доклад за ефективността на образованието, наречен “Прегледна публичните разходи - Образованието - състояние, проблеми и възможности”.Интересното в този доклад е, че той няма нищо общо с предложението на МиленВелчев за надпартийно споразумение за финансиране на образованието. Напротив,в доклада изрично се споменава, че увеличението на финансирането на образованиетоне води до по-добро образование и че е много по-важно как се използват финансовитесредства и какви са механизмите за тяхното разпределение.

За смисъла на Европейската Директива за спестяванията

15.12.2006
За какво става въпросПрез седмицата в пресата се появиха съобщения, че във връзка с предстоящотоприлагане на Директива 2003/48/ЕС в България ще се въведе облагане на доходитеот лихви. От Министерство на финансите правилно отговориха на тези коментари,че от Директивата не следва задължение за облагане на доходите от лихвина нерезиденти, а по-скоро това е изключение, договорено от Австрия, Белгияи Люксембург, които ще налагат данък при източника, който постепенно щенараства от 15% до 35% (виж тук).В общия случай от Директивата следва автоматичен обмен на информация междуподписалите страни, относно случаите в които резидент на една страна получавадоходи от лихви в друга. Основната идея на Европейската комисия е по тозиначин да намали данъчните измами.

Бюджетният излишък достигна 1 милиард лева - задължително е намаление на данъците

15.12.2006
През седмицата Министерството на финансите публикува данните за изпълнениетона консолидирания държавен бюджет до края на месец юли 2004 година. Споредтези данни до 31 юли в бюджета е натрупан излишък от почти 1 милиард лева– по-точно 976.7 милиона лева. В сравнение със същия период на 2003 годинаизлишъкът нараства с 50%, което показва, че има възможности и е време дасе помисли за по-сериозно намаление на данъците.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Всеки иска да живее на издръжка на държавата. Забравя се, че всъщностдържавата живее на издръжка от всички граждани.

Желания на избирателя в началото на политическия сезон

15.12.2006
По всичко изглежда, че в навечерието на изборите политическите партиище пренебрегнат съществените предизвикателства пред българската икономика.Затова ни се струва важно да предложим списък на политически действия, коитода възкресят реформите в името на увеличаването на благосъстоянието на гражданите.

Добри новини от платежния баланс

15.12.2006
В началото на седмицата Българската народна банка (БНБ) оповести данниза платежния баланс през второто тримесечие на годината. Поради предварителнияхарактер на тези данни е логично всеки анализ, който се базира на тях, дане бъде съвсем точен и изводите, които биха могли да се извлекат, да неса абсолютно правилни. Все пак, тъй като в момента разполагаме само с тозидостоверен източник на информация, ние сме длъжни да го използваме.

Как ще се прилага законът за насърчаване на инвестициите?

15.12.2006
През миналата седмица бе публикуван и влезе в сила Правилник за прилаганена закона за насърчаване на инвестициите[1]. Този правилник бе очакван с интерес от околодвадесетина фирми желаещи да се облагодетелстват от този закон и от неколцинанаблюдатели, които искат да разберат какво ще донесе прилагането му.