"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Колкото повече държавата се занимава с планиране, толкова по-трудно става за индивида да прави планове.

Историята на два автобуса

15.12.2006
Представи си, че караш кола със своя девет годишен син по магистралата. Ти си в средната лента. Вдясно, точно зад теб има два автобуса. Автобусът отпред е боядисан в бяло. А този отзад е боядисан в жълто. Прозорците на автобуса отпред са боядисани, а на този отзад - не.

Необходима е реформа в администрацията

15.12.2006
През седмицата бяха публикувани няколко материала в пресата, че е необходимо повишаване на капацитета на администрацията, най-вече във връзка с интеграцията към Европейския съюз и затова се предвижда назначаването на нови 900 служители. Тази тема често присъства в общественото пространство като обикновено се счита, че увеличаването на административния капацитет е в пряка зависимост от броя на новоназначените служители и създаването на нови агенции и комисии.

Някои грешни концепции за мерене на успеха на едно правителство

15.12.2006
Меренето на успеха в живота е доста субективна концепция. В много случаи представата на отделните хора за успех или неуспех е различна. Когато става въпрос за оценка на работата на едно правителство нещата изглеждат дори по-сложни. Различни представители на администрацията всекидневно ни засипват с данни и информация, които според тях би следвало да се тълкуват като успех за работата им.

Майсторите на изкуството и привилегиите

15.12.2006
Наскоро беше лансирана идеята за отличаване на някои от дейците на изкуството чрез присвояването им на звание “майстор на изкуството” и допълнение към пенсията им в размер на минималната работна заплата за страната. Това е една интересна идея за насърчаване на изкуството в България, но трябва да се обсъдят всичките и аспекти.