"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Четенето на история ме убеждава, че най-често лошото държавно управлениее резултат от твърде много държавно управление.

Сестрите на 60 години

15.12.2006
Световната банка и Международния валутен фонд не са в добро здраве,отбелязва The Economist (24 юли 2004г.). Кенет Рогоф, бивш главен икономистна Фонда, предлага курс на лечение.

Колко автомобили имат държавните служби

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че според констатациите на Сметната палатасъс средства, предоставени за реформа в съдебната система са закупуваниавтомобили. Средствата не са изразходвани според решението на Министерскиясъвет и Висшия съдебен съвет, а отчетените разходи за коли не са били предвиденив утвърдения от министъра на финансите разчет на капиталовите разходи за2003 г.

Ние препоръчваме

15.12.2006
Дейвид Боаз, Либертарианството- това са идеите, които движат съвременния свят

Три години социална политика на НДСВ

15.12.2006
Преди три години НДСВ спечели парламентарните избори като едно от основнитему послания беше в социалната област. Това послание беше най-ясно изразеноот Симеон Сакскобургготски в неговото прословуто обещание от април 2001година за “незабавно и несимволично увеличение на доходите”. В предизборнатапрограма на НДСВ също беше отделено подобаващо място на “социалната сфера”.Естествено възникват въпросите какво се случи през първите три години отуправлението на НДСВ, каква беше социалната политика и какви са резултатитеот нея.

Субсидии за пчеларите - отговорът е не!

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че представители на Българския пчеларски съюз(БПС) са поискали държавни субсидии за производителите и износа на мед.Основанието за това искане са ниските изкупни цени в настоящия момент иневъзможността на стопаните да покрият производствените си разходи. Споредпредседателя на БПС реколтата през 2004 г. е по-слаба от тази през миналатагодина но въпреки това цените са по-ниски. Според данните, оповестени отБПС, от произведените 12 хил. тона мед през миналата година са изнесениоколо 9 хил. тона – т.е. около 75% от продукцията е за износ.