"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Когато едно частно предприятие фалира, то се прекратява; когато еднодържавно начинание фалира, то се разширява.

Устойчивост на неправителствените организации в България

15.12.2006
Наскоро беше представен индексът за устойчивост на неправителственитеорганизации за 2003 г. на Американската агенция за международно развитие(USAID)[1] . Той се изготвя от 1999 г. насам и обхваща 29страни от централна и източна Европа и Евразия. Индекс 2003 продължаванаблюдението и измерването на развитието в седем области, които се разглеждаткато ключови за устойчивостта на неправителствените организации (НПО).

Търгът за търговските регистри като политическо решение

15.12.2006
Под общо заглавие “Прилагане на стратегия за реформа на правосъдието вБългария” Европейският Съюз преди време обяви търг за доставка на хардуери софтуер за министерство на правосъдието и съдилищата в България. Сигнатуратана търга е: EUROPEAID/115514/D/S/BG. Желаещите могат само да проверят валидносттана казаното по-долу.

Концесия на летища или как се създава монопол

15.12.2006
В края на юли по предложение на вицепремиера Николай Василев правителствотовзе решение за започване на процедура по предоставяне на концесия на летищатавъв Варна и Бургас. Като цяло това е развитие в правилна посока, но някои“детайли” по подготвената процедура биха могли да намалят значително положителнитеефекти от концесионирането.

Отново за армията и задължителната служба

15.12.2006
От известно време в публичното пространство се води дебат относно премахванетона задължителната военна служба. След като беше приет т. нар. “Стратегическипреглед на отбраната” окончателното решение на този въпрос бе избягнатои оставено за в бъдеще. В прегледа беше отбелязана крайна дата за наборнатаслужба – 2010 г., но все пак тя не беше твърдо фиксирана и е възможно дабъде променена в посока както към по-бързо премахване, така и към поредноотлагане. През тази седмица по въпроса беше направено едно интересно изказванена ген. Динчо Карамунчев – началник-управление “Личен състав” в министерствотона отбраната, че в армията няма място за хора без образование.

Данъците: Пресконференция на ИПИ и ЦЛС

15.12.2006
През седмицата се състоя съвместна пресконференция на Института за пазарнаикономика и Центъра за либерални стратегии на тема Данъците и фискът през2005 и след това. В нея участваха Георги Ангелов, Георги Ганев, Красен Станчеви Димитър Чобанов. Поводът за тази публична изява беше приетата от Министерскиясъвет бюджетна прогноза за периода 2005 – 2007 г. и представените намеренияза понижаване на бюджетните разходи като процент от брутния вътрешен продукт(БВП) на страната.