"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Животът, свободата и собствеността на никого не са в безопасност когатопарламентът заседава.

Протекционизмът води до скъпи домати

15.12.2006
През седмицата анализ на държавната комисия по стоковите борси и тържищатапоказа, че цените на доматите между 12 и 23 юли са най-високите за тозипериод през последните пет години. По същото време през 2003 г. и 2002 г.доматите са се продавали на едро средно по 61 ст. за килограм. През 2004г. цените на доматите на едро са между 1 лв. и 1,6 лв.През юли цените на доматите достигнаха до нива от 1,80-2 лв. на дребно,като в определени случаи дори се покачиха до 2,5-2,7 лв. Сравнявайки ценитена дребно през 2004 г. спрямо предишни години, покачването е между два итри пъти.

Велчев - странни идеи за образованието

15.12.2006
Миналата седмица беше време за отчитане на направеното през първите тригодини от мандата на настоящото правителство. Министърът на финансите МиленВелчев, обаче, заложи на друга тактика. Той пропусна да обясни защо за тригодини не бяха изпълнени обещанията за намаление на осигуровките, за нулеваставка за реинвестираната печалба, за по-значително намаление на данъкавърху доходите, за опростяване на процедурите по събиране и администриранена данъците, за намаление на преразпределението през държавния бюджет до35% от БВП, за двуцифрен икономически растеж и т.н. Вместо това министърВелчев предложи за пореден път своята идея “за подписване на надпартийно,консенсусно споразумение за дългосрочни инвестиции в образованието”.

За бюджета и правителството

15.12.2006
През седмицата НДСВ за пореден път обяви намерения за намаляване на бюджетнитеприходи и разходи като процент от брутния вътрешен продукт. Това се случипо повод приемането от министерския съвет на бюджетната прогноза за периода2005-2007 г. и актуализирането на стратегията за управление на държавниядълг.

Ние препоръчваме

15.12.2006
Калин Христов, Паричниятсъвет: "The only game in town", БНБ, Дискусионниматериали, 40/2004

Данъченлек по швейцарски

15.12.2006
Често се разказва една история за американски турист в Берн, който научаваот екскурзовода си, че швейцарците имат президент, но за своя изненада разбира,че екскурзоводът не знае името му. Начинът на живот на президента е ощепо-изненадващ – той често ходи на работа с трамвай.

Глобални и регионални фактори, влияещи върху цените на жилищата

15.12.2006
Ако сравните данните за средната заплата и актуалните цени на имотитев България няма как да не се учудите, че въобще съществува пазара на недвижимитеимоти. При сравнение с юли 2002 г. например, за закупуване на двустаен апартаментв Младост са били необходими средно 102 средни месечни работни заплати,докато през юли 2004 г. - 235 средни работни заплати. Разликата е очевидна,но не толкова трудно обяснима. И все пак защо цените растат.-- Банките увеличиха отпускането на жилищни кредити. Лихвените процентипо тях намаляват като през май 2004 г. те достигат 12,08% по данни на БНБ.В пресата се появиха изказвания от клиенти, които са били подлъгани от нискилихвени проценти, а по-късно плащанията по кредита са се оказали по-високи.Отговорът на регулаторите е подготвянето на проекто-закон за потребителскитекредити, който да задължава банките да предоставят достоверна информацияна потребителите, които да могат да преценят обективно условията. Разглеждасе възможността в него да бъдат включени и ипотечните кредити, които сеотпускат на малки фирми и физически лица.

Който строил, строил

15.12.2006
След като отнякъде в текста на проекта за конституцията се появи текста,че и “крайбрежната плажна ивица” е “изключителна държавна собственост” среддепутатите във Великото народно събрание се пусна шегата, че е най-добреплажовете да станат собственост на народните представили от крайморскитеизбирателни райони.Това бе през 1991 г. През 2004 г. ще трябва да решат как държавата да сенамесва в права на собственост и ползване, които конституцията вече е уредилапо крайно несполучлив начин. Става дума за проектозакона за черноморскотокрайбрежие (виж тук).Той засега е само работен вариант проект, но рано или късно ще стигне донародните представите, в това или следващото законодателно събрание.