"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
“Все пак трябва да е ясно, че въвеждането на минимална работна заплатае в най-добрия случай ограничено средство за справяне със злощастиетона ниските заплати и че възможните ползи, които могат да бъдат постигнатис това средство, биха били само незначително повече от възможните вреди,ако се поставят само ниски цели. Колкото по-амбициозно е това въвеждане,колкото повече работници иска да облагодетелства и колкото по-амбициозниса опитите за повишаване на техните доходи, толкова по-сигурно е, чевредите от това решение ще са повече от ползите.”

Информация за размисъл

15.12.2006
През седмицата Симеон Дянков от Световната банка представи части от актуализираниядоклад “Правенетона бизнес в България през 2004” част от световния доклад на тази тема.Това стана пред представители на правителството и деловите средите. Вероятнонякой ще публикува подробности през следващата седмица.

Анализ на икономическата програма на СДС

15.12.2006
На разширено заседание на националния съвет на СДС в Боровец на 3 юли партиятае обсъдила проект за икономическа програма* , изработен от комисия към партията.На същото събиране е представен и алтернативен проект, подготвен от групачленове на партията. Ще разгледаме основните мерки, които авторите на проектитеса заложили в двата документа.

Ядрени илюзии

15.12.2006
През седмицата от министерството на енергетиката обявиха нови идеи заразвитие на ядрената енергетика. Става въпрос за обединяването в една компанияна АЕЦ “Белене” и пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”. Министър Ковачеваргументира това си намерение с предстоящото изваждане от експлоатация напървите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”. По данни от пресата разбрахме, ченовата компания ще бъде правоприемник на задълженията на АЕЦ “Козлодуй”и че предстои до края на юли да бъде обявен конкурс за избор на технологияи изпълнител, както и конкурс за избор на финансов консултант на проектАЕЦ “Белене”. Също така се споменава, че общото финансиране на проекта щебъде около 2,5 млрд. евро, като този път не се уточнява формата и размерана държавното участие.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Институтът за пазарна икономика препоръчва статията на Джеймс Дорн отИнститута Катон, озаглавена “ПитърБауер биеше право в целта: чуждестранната помощ укрепва бедността”. Смятаме, че работите на Питър Бауер са особено актуални за разбиранена помощите от Европейския съюз, които от години са основна тема в местнияразмисъл за мотивите за членство на България в този съюз. В следващитедва броя на бюлетина ние ще представим основните тези на този забележителенспециалист по икономика на развитието.

За продажбата на цигарените фабрики

15.12.2006
В края на миналата седмица стана ясно, че след голямото забавяне най-послезапочва процедурата по продажба на четирите най-добри цигарени фабрики,които са дъщерни дружества на “Булгартабак холдинг”. За целта беше одобрендоклад на консултанта по сделката за начина на приватизация на дружествата.