"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

15.12.2006
Румен Аврамов,Реформа по време на депресия - Дебатът за образователната реформа през1930-1934 г.

Кредитен регистър

15.12.2006
В четвъртък официално беше представен обновеният Централен кредитен регистърна БНБ. Основната промяна е намаляване размера на кредитите, които банкитеса задължени да докладват в регистъра. Трябва да отбележим, че макар и позакъсняла,тази промяна в работата на регистъра е полезна. Интересно е, че наредбатаза регистъра е приета още през 1998 г., но до момента той фактически функционирашеединствено за нуждите на статистиката и работата на БНБ. Активизиранетона регистъра и привеждането му във вид, който позволява ползването му отбанките е провокирано най-вече от МВФ, който настояваше регистърът да заработина практика до септември тази година. Показателен е факта, че банките всеоще не могат ефективно да се организират за сътрудничество, което е от ползаза всички и разчитат за това на централната банка (която по презумция енадзорен орган).

Мит ли е професионалната армия в България?

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че според стратегическия преглед на отбранатавъвеждането на напълно професионална армия се отлага след 2010 г. Причинатаза това е, че във войската в момента няма достатъчно професионални войниции процесът на набирането им не протича с предвидената скорост.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Ирландия благополучно и непоколебимо преследва политика на ниски данъциза гражданите и бизнеса, включително нашият данък върху печалбата от12.5%, с поразителен успех. Ние създадохме динамична заетост и благоприятназа инвестициите среда, в която над 300 хиляди нови работни места бяхасъздадени и десетки хиляди съществуващи места бяха запазени през последните7 години.

Десет моста по пътя към конкурентност на работната сила - продължение

15.12.2006
През миналата седмица ви запознахме с инициативата на “Джей И Остин исъдружници” (J.E. Austin Associates – www.jeaustin.com), Центърът за развитие на образованието (www.gwit.org)и ИПИ за формирането на две фокус групи на тема – проблеми на образованиетов България. Както ви информирахме в предишния материал, на срещата в Софияучастваха членове на Българската международна бизнес асоциация – БИБА (организаторна събитието), Бизнес клуба на студентите в Софийския университет и ЦентъраИлиев на Американския университет. Във втората среща в Пловдив участвахачленове на Търговско-промишлената камара Пловдив (съорганизатор на събитиетозаедно с ИПИ), Регионалното бюро по заетостта и представители от систематана образованието.

Седем години валутен борд

15.12.2006
Преди седем години, на първи юли 1997 година в България беше въведен валутенборд. Това беше една бърза, ефективна и радикална реформа, резултатите откоито са очевидни за всички.