"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Българското общество за индивидуално свобода вече присъства ив глобалната мрежа чрез своя интернет сайт. Може да го посетите на www.libertarium.net

Завръщането на българите

15.12.2006
През тази седмица се появи информация за идея за създаване на агенция, коятода работи за завръщане на емигриралите българи от чужбина в страната и насочванена парите, които изпращат на роднините си в “правилни” инвестиции.

Правителствотои бизнес средата

15.12.2006
На 17 юни 2004 с проведе дискусия по повод сключването на споразумениетопо PAL 2 между България и Световната Банка. Съществена част от споразумениетои от дискусията беше отредена на качеството на бизнес средата в България.По повод постиженията на правителството в подобряване на средата за бизнес,могат да се направят няколко наблюдения и бележки.

Три години управление на НДСВ

15.12.2006
През юни 2001 година Националното движение “Симеон Втори” спечели парламентарнитеизбори с обещания за реформи, които да ускорят икономическото развитие исъответно да увеличат доходите на българските граждани. В тази статия щесе опитаме да направим анализ на изпълнението на тези обещания.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Спомням си от съветското време колко сива, занемарена, мръсна и извънреднодепресираща беше Москва. Сега тя е пламтяща от реклами, табели, красивиресторанти и пълни със стоки магазини. Докато при предишното ми посещениеулиците бяха пълни с отчаяни и потиснати хора, откритата веселост иоживление сред тези, които ходят наоколо днес е забележителна. Ето каквапромяна донесе капитализма.

Външен дълг и кредитен рейтинг

15.12.2006
На 24 юни министерството на финансите съобщи,че ще изкупи облигации по външния държавен дълг (по-точно става въпрос зат.нар. DISC’s) в размер на 679.3 милиона долара. В същия ден рейтинговатакомпания Standard & Poor's обявиповишение на кредитния рейтинг на българското правителство. След това увеличениеза първи път българската държава има инвестиционен кредитен рейтинг.

БВПпрез тримесечието

15.12.2006
В началото на седмицата бяха оповестени официално предварителни данни забрутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2004 г. Реалният растежна БВП е 5.3%, а на брутната добавена стойност – 6%. Разбира се, тези даннине са окончателни и подлежат на ревизия, но в момента разполагаме само стях и следователно според тях трябва да се прави анализът.

Десет моста по пътя към конкурентност на работната сила (Приносът на частния сектор към реформата в образованието)

15.12.2006
През седмицата “Джей И Остин и съдружници”[1] (J.E. Austin Associates – www.jeaustin.com), Центърът за развитие на образованието (www.gwit.org)и ИПИ, проведоха две фокус групи по тази тема; едната в София, а другата- в Пловдив. В първата участваха членове на Българската международна бизнесасоциация - БИБА, Бизнес клуба на студентите в Софийския университет и ЦентъраЕлиеф на Американския университет. Във втората – членове на Търговско-промишленатакамара Пловдив, Регионалното бюро по заетостта и дейци от системата на образованието(БИБА и БТПП бяха съорганизатори на упражнението, срещата в Пловдив бе подпатронажа на кмета на града.).