"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Даси спомним за Роналд Рейгън

15.12.2006
Дейвид Боуз е изпълнителен вицепрезидент на Cato Institute и авторна книгата “Либертарианството: наръчник за начинаещи”. Той участва в кампаниятана Рейгън през 1976 г.

Приеманетона еврото в България

15.12.2006
Миналата седмица Българската народна банка (БНБ) организира семинар натема “Предизвикателствата пред БНБ по пътя към Европейската система от централнибанки и Еврозоната”. По време на семинара бяха представени опита на френската,холандската и полската централни банки в процеса на европейска интеграцияи приемането на еврото като официално средство за разплащане. По този поводи във връзка с актуалността на темата ще се опитаме накратко да представимпроцедурата и възможностите за по-бърза евроизация.

Пазарен подход за развитие на земеделието

15.12.2006
Докладът е представен от Георги Ангелов на националния работен семинар“Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, хранително-вкусоватапромишленост и селските райони в България”, организиран от Стопанския факултетна Софийския университет на 4 юни 2004 година.

Покана: Представяне на книгата Анатомия на прехода

15.12.2006
На23 юни 2004 от 18.00 часа в галерия "Квадрат плюс", ул. "Будапеща"(близо до ъгъла с бул. "Дондуков") издателство “Сиела” организирапредставяне на книгата “Анатомия на прехода. Стопанската политика наБългария от 1989 до 2004”, чиито автори са Георги Ангелов, Лъчезар Богданов,Мартин Димитров, Владислав Сланчев, Красен Станчев, Георги Стоев, АсенкаХристова и Димитър Чобанов.

Цитатина седмицата - от Роналд Рейгън

15.12.2006
Така че моето предположение е, че плосък данък, нисък плосък данъкняма да бъде по-малко справедлив от сегашната система и изглежда, чеби трябвало да помогне да се генерира заетост. Това би било доста справедливо.Не знам колко ниско биха могли да паднат данъците, не познавам Българиядостатъчно добре, но смятам, че има огромна полза от една проста данъчнасистема и такава с ниски данъци.

Най-после трети GSM. Чакаме следващи

15.12.2006
През седмицата Комисията за регулиране на съобщенията направи нещо, коетотрябваше да направи още преди години – издаде трети лиценз за GSM-оператор.Какви са последствията от това?

Неиновационна стратегия

15.12.2006
Тази седмица стана ясно, че Съветът за икономически растеж е обсъдил иновационнатастратегия на България, изработена от правителството. В информацията относнообсъждането на стратегията от Съвета се посочва, че “изводът, около койтосе обединиха представителите на СИР, беше, че в България е нарушена връзкатаобразование – бизнес и наука – бизнес”.

Защо е необходим референдум за АЕЦ "Белене"?

15.12.2006
През изминалата седмица съвпаднаха две събития, които поставят на дневенред този въпрос. Едното от тях е предложението на повече от една четвъртот народните представители за референдум по повод извеждането от експлоатацияна блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Другото събитие е обсъждането в резиденция“Лозенец” на доклад на министерството на енергетиката и енергийните ресурси(МЕЕР), озаглавен “Оценка на технико-икономическата целесъобразност от изгражданена АЕЦ “Белене”. Това обсъждане бе предизвикано от заявление за достъп доинформация на Института за пазарна икономика, но бе организирано от Центъраза икономическо развитие. (Отговорът на МЕЕР бе представен и коментиранв миналия брой на този бюлетин.)