"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Новитетирани на Европа

15.12.2006
Представете си клуб, в който членовете на отборите по волейбол обичатда пийват и да хапват повече отколкото да се упражняват и в резултат натова са много дебели и не са във форма.

Има ли смисъл от споразумение с МВФ

15.12.2006
През седмицата беше оповестен Меморандум за икономическата и финансоватаполитика на Министерството на финансите, в който има кратък преглед на текущотосъстояние на икономиката и са обявени намеренията на правителството, съгласуванис Международния валутен фонд (МВФ). В този меморандум се съдържат няколковажни елемента, изпълнението на които ще се следи като критерий в бъдещотоспоразумение с МВФ. Изпълнението на тези критерии ще покаже дали изобщоима нужда от споразумение и способни ли са представителите на МВФ да повлияятна българското правителство в посока на реформи и либерализация на икономиката.

Защопарите за хора с увреждания не достигат до тях - примерът на НОИ

15.12.2006
Разглеждайки разходите за пенсии по видове за периода 2000 – 2003 годиназабелязваме, че общите разходи за пенсии са нараснали с 25%. Пенсиите заинвалидност поради общо заболяване и социалните пенсии за инвалидност, обачеотбелязват значително по-високо нарастване – съответно 101% и 67%. Общатасума на изплащаните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и социалнипенсии за инвалидност нараства от 207 милиона лева през 2000 година на 396милиона лева през 2003 година.

Данъчната и пенсионната реформа - възможности и предизвикателства в контекста на присъединяването към ЕС

15.12.2006
Текстът представен от Георги Ангелов на Конференцията на младите научниработници, организирана от Финансово-счетоводния факултет на Университетаза национално и световно стопанство на 31 май 2004 година.

Аргументацията "за" АЕЦ Белене

15.12.2006
Досега по повод на опитите на неправителствени кръгове да се формулираразумна икономическа оценка на строителството на АЕЦ Белене, правителствотоотговаряше, че мненията “против” и съмнения в стопанската целесъобразностна проекта са неинформирани.