"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Новакнига: Анатомия на прехода

15.12.2006
·Къде се намира България в сравнение с новите страни-членки на Европейскиясъюз? Защо те се развиват икономически по-добре от България?

Цитатна седмицата

15.12.2006
Връщането към плаващ курс ще изглежда като да сме построили еднакъща и след това да я бутнем.

Сърбияпланира въвеждане на 10% данък

15.12.2006
Белград (Ройтерс) – Сърбия оповести вчера планове да намали корпоративнияданък до 10%, за да привлече инвестиции, да ускори икономическия растежи да създаде работни места.

Проблеми с достъпа до обществена информация

15.12.2006
Във връзка с изследване на държавната политика към хората с увреждания[1]се обърнахме към множество държавни институции за достъп до обществена информация.В много случаи законоустановените срокове за отговор не бяха спазени, новсе пак в последствие получихме (поне част) от желаната информация.Един случай обаче, се откроява от другите и това е заявлението за достъпдо информация, отправено до Националния център по здравна информация (НЦЗИ).От въпросния център ни бе отговорено следното (изх. №335/ 12.05.2004 г.):

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
На интернет сайта на ИЗИ може да прочетете избрани глави от новата книгаАнатомия на прехода. Стопанската политика на България от 1989до 2004

ДанъчнаЕвропа

15.12.2006
Историческоторазширяване на Европейския съюз с нови десет страни от 1 май беше поводза празнуване в много национални столици, но тези празници могат да доведатдо не толкова приятни последици. Присъединяването към ЕС може да бъде сходнос качването на Титаник по средата на маршрута му през океана. ЕС преди присъединяванетое силно неконкурентоспособен в световната икономика. При средна данъчнатежест отнемаща почти 45% от брутния национален доход и високо равнище нарегулации много от членовете на ЕС 15 са изправени пред двуцифрени стойностина процента на безработица и пред икономическа стагнация. И тъй като многоот тях имат огромни непокрити държавни задължения за пенсии и здравно осигуряваненещата могат да станат още по-лоши вместо да се подобрят.

Още веднъж за армията

15.12.2006
През седмицата българското правителство прие т. нар. Стратегически прегледна отбраната, с което би трябвало да реши проблема с броя на войниците вармията. С това решение броят на войниците на практика се запазва за неопределеновреме, като все пак постепенно – за период от над десет години, той ще сенамали до 39 хил. души.

Какво не е наред с нашите училища?

15.12.2006
През изминалата седмица министърът на финансите Милен Велчев изложи своятавизия за “надпартийно дългосрочно споразумение за образованието, което даобезпечи постоянни инвестиции в образованието и да предотвратява естественотозалитане на всяка власт да ги намалява [...]” Според него е нужно “постиганена определена договореност за пари, влагани в образованието като сума, каторесурс, а как ще се използва той конкретно е вече въпрос на по-дясна илипо-лява политика.” Тук, естествено, възниква въпросът доколко е основателнотова становище за необходимите реформи в образованието.