"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Какво представлява сивата икономика, защо съществува тя,какви стимули принуждават хората и фирмите да работят в неформалниясектор, какъв е размерът на сивата икономика, пречи ли сивата икономикаили помага. На тези въпроси се опитват да отговорят професор Ханс Зенхолци Фридрих Шнайдер:

По-нискиданъци, моля

15.12.2006
Сега, когато празненствата по случай разширяването на Европейския съюзприключиха, новите членове трябва да се приготвят за трудни времена занапред.Не друг, а самият канцлер на Германия Герхард Шрьодер, критикува икономическатаполитика на тези страни. Както заяви пред списание “Фокус”: “В централно- и източноевропейските страни съществуват определени очаквания за разширяването– ние имаме ниски данъци и заплати, а инфраструктурните проекти, които самине можем да финансираме, ще бъдат платени от ЕС. Това не е пътят да се вървинапред. Нуждаем се от разумен баланс.” Коментарите на канцлера отразяватизявлението му от 19 април, когато той заедно с шведския премиер Горан Першонкритикуваха ниското данъчно облагане в новите страни членки.

Спасяването на болниците

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че болниците са натрупали значителни по размерзадължения към доставчиците на лекарства, някои от които поставиха ултиматум,че ще спрат да извършват доставки ако не започне изплащане на тези суми.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Правителството ще намали данъците вместо да поддържа бюджетни излишъци.

Влияниена данъците върху сенчестата икономика

15.12.2006
Една от общоприетите дефиниции, определя като сенчеста икономика всичкидейности, които добавят стойност, основават се на доброволна размяна, нокоито не се отчитат (изцяло или частично), а по принцип би трябвало да бъдатчаст от БВП. Понятия като “сива”, неформална, сенчеста, нерегистрирана иматсинонимно значение. Според различни изчисления сенчестата икономика в Българияе между 25% и 35% от БВП.

Икономическата ефективност на Министерството на транспорта

15.12.2006
На 11 май вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Николай Василевсподели пред журналисти, че “Тазгодишният бюджет на Министерството на транспортаи съобщенията е увеличен в сравнение с предишната година заради големитеинфраструктурни проекти - летище София, пристанище Бургас, електрификациятана жп линията Пловдив-Свиленград, втори мост на река Дунав”. Изглежда, чеза министъра инфраструктурните проекти са достатъчна причина за изразходванетона значителни средства от парите на данъкоплатците без нужда от някакводопълнително обосноваване.