"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Как ще се отрази разширяването Европейския съюз на Централно и Източно-европейскитестрани, какви са разходите и ползите от него и какви са успешните стратегииза “Нова Европа”.

Първи май - ден на разширяването на ЕС

15.12.2006
За съжаление първият ден на май е зает в съзнанието на европейците от другасимволика. Затова той не може да бъде обявен за ден на разширяването. Въпрекитова тази дата, ще бъде отсега нататък повод за размисъл и равносметки.Не е лошо да се започне още сега.

Мерките на НДСВ - много шум за нищо

15.12.2006
През седмицата Националният съвет на НДСВ обяви мерки за "ускореноикономическо развитие" на България, които ще бъдат предприети презпоследната година от мандата на настоящото мнозинство. Целта на меркитее да направят България конкурентна на останалите европейски страни. Каквиса мерките и достигат ли тази цел?

Данъчната реформа

15.12.2006
Текстът е подготвен за публичната дискусия “Данъчната реформа –поглед отдясно”, 29 април 2004 година, София, на която Георги Ангелови Александър Божков сблъскаха възгледите си по въпроса за данъчнатареформа.

Цитатна седмицата

15.12.2006
[E]стествено е, че някои европейски страни, които имат високи данъциса против конкуренцията, която изпитват за инвестиции от България благодарениена ниските данъци у нас, но ЕС не задължава страните да хармонизиратсвоите преки данъци и ние ще водим такава политика, която отговаря наинтересите на българското общество и икономически растеж у нас, а нена икономическия растеж в Германия или Швеция.

По-справедливото здравно осигуряване

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че в министерството на здравеопазванетосе обсъжда въвеждането на различни по размер здравни осигуровки в зависимостот това дали хората посещават профилактичните прегледи. Според министърБогоев хората, които не ходят на прегледи, трябва да плащат повече,тъй като при тях евентуалното заболяване може да се открие по-къснои разходите за лечение ще са по-високи.

Недостатъчността на основанията да се вземе окончателно решение за АЕЦ Белене

15.12.2006
ПредиПрез 1990 – 1991 г. мотивите за спирането на проекта за АЕЦ Белене бяхав крайна сметка икономически. И експертизата на БАН (1990 г.), и разглежданетона старата преписка във ВНС (останало от предишното събрание), комисиятапо опазване на околната среда (1990 – началото на 1991 г.) стигнахадо извода, че а) не е ясно дали икономиката се нуждае от тази мощности б) дори и да има нужда, няма средства.