"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544