"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
На многото професионални борци с корупцията в България, на онези, коитовземат решения за учредяването на такива програми, на журналисти и изобщона хората, които се интересуват от корупцията, ИПИ препоръчва статиятана Франклин Стийвс и Алън Русо “Анти-корупционните програми впост-комунистическите страни в преход и промените средата за воденена бизнес” (Anti-corruption programmes in post-communist transitioncountries and changes in the business environment, 1999-2002). Статиятаможе да бъде намерена на следния адрес в Интернет:

Няколко поуки от чуждия фискален опит

15.12.2006
Понякога се твърди, че в България икономическите закони не действатпо същия начин както в развити страни като САЩ, Великобритания, Финландияили Хонконг. Това твърдение не е вярно, разбира се, но все пак тое доста разпространено. По тази причина разглеждаме и опита на страни,които са по-близки до България като степен на развитие и манталитет.Ще разгледаме Русия – като бивша социалистическа страна и Ирландия– като една от най-бедните страни в ЕС преди 15-20 години.

Кой всъщност създава културата - държавата или хората

15.12.2006
По данни от пресата разбрахме, че от Министерството на културата сапредложили промени в Закона за закрила и развитие на културата, коитопредстои да бъдат внесени в Министерски съвет. Според част от тези променинационалният бюджет за култура се предвижда да бъде не по-малко от 1%от БВП вместо досегашните 0.6%. Също така се настоява и за поправкав закона, с която театрите да се задължат да включват в програмата сипоне едно произведение на български автор годишно.

Мерките на МВФ

15.12.2006
През изминалата седмица МВФ отправи няколко препоръки към българскотоправителство. Те съдържат много добри предложения, които би трябвалода се подкрепят, но има и едно предложение, което не би трябвало дасе приема в никакъв случай. Става въпрос за фактическото увеличаванена минималните задължителни резерви на търговските банки чрез увеличаванена базата, върху която се налагат. Тази мярка е вредна защото:

Цитатна седмицата

15.12.2006
Да се облагат по-високите доходи с по-висок процент отколкото по-ниските е налагане на данък върху индустрията и икономиката; наказване на хората за това, че са работили повече и са спестявали повече от своите съседи.

Социалната политика - традицията продължава

15.12.2006
През седмицата министърът на труда и социалната политика Христина Христовабеше особено активна в своите изяви. Първо в обширно свое интервю тязаяви, че планира увеличение на минималната работна заплата с около20-30% през 2005 г. и ще достигне 150 лв. на месец, а след това по медиитебеше публикувана информация за поредната програма на социалното министерство,която ще струва на българския данъкоплатец над 2.7 млн. лв.