"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Човек, икономика и държава от Мъри Ротбард – книгата,за която Хенри Хазлит казва “това всъщност е най-важният общ трактатза икономическите принципи от книгата на Мизес Човешкото действиенасам”. Тя вече е достъпна в интернет на сайта на института Мизес:

Кратки коментари

15.12.2006
Без коментарВъвеждането на единен данък от 10% върху всички доходи е начин за ускоряванерастежа на Брутния вътрешен продукт. Това заяви финансовият министърМилен Велчев по Би Ти Ви. Сега ниските доходи до 150 лв. месечно сеоблагат с 12%, а налогът за заплатите над 600 лв. е 29%. Според Велчев,ако се въведе единен данък върху доходите, обществото ще спечели. Аков един момент идеята е достатъчно приемлива от политическа гледна точка,аз бих се радвал да съм финансовият министър, който ще я осъществи,каза Велчев. Той обаче добави, че цената, която трябва да се плати привъвеждането на единен данък върху доходите е допълнително социално разслоение(от вестник Стандарт).

Дясно и ляво в Америка

15.12.2006
“В Америка има две политически партии – партия на глупостта и партияна злото”, според стара поговорка. Този материал се отнася за партиятана глупостта – Републиканската партия.

БНТ и БНР

15.12.2006
През седмицата председателят на Комисията по икономическа политикав Народното събрание Валери Димитров предложи Българската националнателевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) да бъдат приватизирани,а предназначената за тях субсидия да бъде разпределена на конкурсенпринцип (информация на www.mediapool.bg)

Цитатна седмицата

15.12.2006
Да се препоръчва правителството да е ефективно, благоразумно и почтеноне е нито лява, нито дясна политика, това е просто правилно.

ДеСото и Милтън Фридман

15.12.2006
На първи април тази година беше обявен носителят на втората награда заотстояване на свободата - Милтън Фридман – международно признатият икономистЕрнандо Де Сото. Награда ще бъде връчена на 6 май 2004 г. в Сан Франциско.Наградата се връчва на всеки две години на човек, който има значителен приносза развитие на индивидуалната свобода. Първата награда Милтън Фридман евръчена на британския икономист Питър Бауер през 2002 г.

Колко неефективно е държавното пенсионно осигуряване

15.12.2006
По повод четвъртата годишнина от началото на т.нар. пенсионна “реформа”Националният осигурителен институт (НОИ) издаде специален брой на своябюлетин (достъпен тук).В него се натъкваме на дежурните самохвалства на пенсионната бюрокрация,която продължава да си затваря очите пред проблемите на сегашната пенсионнасистема и продължава да предава едностранчиво международния опит припенсионните реформи. Както сме посочвали и преди (вижтук ), в този аспект НОИ се различава значително от американскатаосигурителна администрация, която следи и популяризира всичко, коетосе случва в различните страни по отношение на пенсиите.

За проблемите на платежния баланс

15.12.2006
Управителният съвет на фонд “Земеделие” взе решение за размера на експортнитесубсидии за стимулиране на износа на земеделски продукти през 2004 г.Екипът на ИПИ следи с особено внимание тази тема (предишенкоментар). Представяме ви в табличен вид как ще изглежда експортнотонасърчаване през тази година: