"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

15.12.2006
Преди 60 години, през месец март 1944 година, беше публикувана за първипът книгата “Пътят към крепостничеството” на Фридрих Хайек, професорпо икономика, а по-късно и носител на Нобелова награда. В книгата Хайекпоказа как прекалената намеса на държавата в живота на хората не водидо подобряване на този живот, а до загуба на личните свободи, до диктатураи тоталитаризъм. Текстът на Хайек се превърна в една от най-продаванитекниги и претърпява много преиздавания.

Политиката по заетостта на ЕС: политически некоректно обяснение

15.12.2006
Под почти същото заглавие двама колеги от Харвардския университет иУниверситета Бокони описват несъобразностите и рисковете от работатана институциите на ЕС.Тук ние преразказваме само една малка част от тяхната доста подробнастатия*.

Международни развития в пенсионната реформа

15.12.2006
Съвсем скоро българският Национален осигурителен институт издаде бюлетин,с който отбелязва годишнината от така наречената пенсионна “реформа”.Дали тази реформа е успешна може да прецени на практика всеки в тазистрана – пенсионерите по размера на пенсиите си, който е доста нисък,а работещите – по размера на осигуровките, които плащат, които са среднай-високите в света. По същото време, когато НОИ се занимава със себеси подобни институции в други страни обсъждат и разглеждат различниначини за решаване на проблемите на пенсионната система. Решенията биваттри вида:

Променив закона за намаляване на административните режими могат да блокирати без това трудното му прилагане

15.12.2006
СъбитиеВ началото на седмицата, по инициатива на комисията по икономическаполитика, се проведе обсъждане на законопроект за допълнение на законаза ограничаване на административното регулиране и административния контролвърху стопанската дейност* ?

Цитат на седмицата

15.12.2006
[...] ако дори малка част от парите, които сега харчим, опитвайкисе да приложим забраната на наркотиците, бяха използвани за лечениеи рехабилитация, в една атмосфера на състрадание, а не наказване, намалениетона употребата на наркотици и на злините, причинени на употребяващите,би било огромно.

A Mushrooming Crisis

15.12.2006
Горещата вълна от миналото лято показа колко смъртоносно погрешна идеяе социализмът, когато френската социалистическа здравна система се доказакато съвсем неподходяща и заради това починаха почти 15000 души. Товае толкова огромно число, че повечето хора трудно могат да го проумеят...и един човешки живот не би стигнал да се разбере цената и страданията,понесени от семействата на онези, които починаха. Обаче имаше една смъртминалото лято, несвързана с онези във Франция, която наистина ни показваколко лоша идея е социализмът в медицината (и където и да е другаде).

За управляващите и наркотиците

15.12.2006
През седмицата беше отменена разпоредбата в чл. 354a, ал. 3 от Наказателниякодекс, според която “не се наказва лице, което е зависимо от наркотичнивещества или техни аналози, ако количеството, което придобива, съхранява,държи или пренася, е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократнаупотреба”. След тази отмяна притежанието дори на една цигара марихуанасе наказва с “лишаване от свобода от три до петнадесет години и глобаот десет хиляди до сто хиляди лева”. Мотивите за отмяната на този текстса, че тъй като не е дефинирана дозата за еднократна употреба наркопласьоритесе възползват и по този начин избягват наказанието.