"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Едно от основните права на гражданите е правото на стабилни пари.

Наблюдениявърху българската емиграция в Гърция и Испания

15.12.2006
От 1996 г. с известни прекъсвания д-р Евгения Маркова изследва правниястатус и стопанското представяне на българските емигранти в Гърция и– от скоро – в Испания*. Нейните емпирични наблюдения позволяват дасе види, как българските емигранти се справят в тамошни условия.

Колкото повече държавна намеса, толкова по-малко място за предприемачество - поглед към земеделието

15.12.2006
През седмицата от Съюза на мелничарите заявиха, че ще се проведе националенпротест на 26 март в София, ако до тази дата правителството не вземерешение за спиране на безмитния внос на брашно. Според представенитеданни, от първи януари до момента от Турция са внесени около 40 хилядитона брашно, с опростено мито от 25%.

Воднитетревоги на министър Церовски

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че на експертно равнище в Министерствотона регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се обсъжда предложениеза опрощаване на част от задълженията на три ВиК дружества – в Добрич,Кюстендил и Хасково.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
На 10 март American Enterprise Institute организира във Вашингтон семинарза глобализацията под мотото Три пъти ура за глобализацията.В събитието, което може да се проследи на видеозапис, взеха участиеикономисти, които са привърженици и на двете политически партии в САЩ.

Миграционнипроцеси в разширена Европа

15.12.2006
Отдавна се говори за миграционните потоци, предизвикани от скорошноторазширяване на ЕС. Този въпрос се поставя както от заинтересуванитестрани-кандидатки и бъдещи членки, така и от по-скоро “разтревожените”настоящи членове на ЕС.

Руският опит в намалението на данъците

15.12.2006
От първи януари 2001 година в Русия беше въведен единен данък върхудоходите в размер на 13%. Този единен данък замени предишния подоходенданък, който имаше три ставки, най-високата от които беше 30%.

Средата за водене бизнес във Великобритания: поуки за опита в България

15.12.2006
През 1990 г. имаше виц за това какво било общото между България и Великобритания.А то беше, че когато в България стачкуват, г-жа Тачър си подава оставката.През седмицата видя бял свят докладът на Британските търговски палати(БТП), озаглавен “Играят ли законодателите по правилата? (Одит на предварителнитеоценки на въздействието на регламентите)” *.