"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Възможно ли е ляв икономист да подкрепя глобализацията и свободнататърговия? Отговорът е да – ако е добър икономист. За да се убедите,прочетете стенограмата (или гледайте записа) от форума, на който бепредставена книгата “В защита на глобализацията” на Джагдиш Багвати,професор в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Декларация на неправителствени организации и граждани

15.12.2006
Предлагаме на вашето внимание Декларация, чиято цел е да допринесеза бъдещето развитие на разширения ЕС, използвайки опита на новите страни-членки.ИПИ се присъединява към изказаните идеи и призовава всички, които искатда сторят същото да го направят като изпратят email (за информация вижв края на документа).

Външният сектор през 2003

15.12.2006
В края на миналата седмица Българската народна банка публикува данниза платежния баланс и външната търговия през 2003 година. Данните всеоще са предварителни – т.е. подлежат на корекции, но по принцип можемда приемем, че отразяват с достатъчна точност действителното състояниена процесите в българската икономика.

Развитиетона дебата по проектозакона за конфискацията

15.12.2006
Тази седмица с решение 132/1.3.2004 министерският съвет внесе в народнотосъбрание проектозакона за конфискациите. С това започна всъщност вечетретият етап от обсъждане на идеята за отнемане на имуществото от “престъпнадейност”. Първият бе през лятото на миналата година, вторият – предиоколо месец, а сегашният би трябвало да започне с четенията в комисиите.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Възгледът на правителствата за икономиката може да се резюмира вняколко кратки фрази: Ако тя се движи, обложи я с данък. Ако продължавада се движи, регулирай я. И ако тя спре да се движи – субсидирай я.

Българска макроикономическа асоциация

15.12.2006
В края на миналата седмица се проведе първата конференция организиранаот Българската макроикономическа асоциация, която бе съчетана с годишнотообщо събрание на асоциацията.

Ядрени илюзии

15.12.2006
През последните две седмици представители на правителството на няколкопъти заявиха, че е взето окончателно решение за довършване на АЕЦ “Белене”.Според думите на г-н Близнаков (председател на парламентарната комисияпо енергетика) стойността на проекта ще бъде между 800 млн. и 1 млрд.евро. Според министър Ковачев е възможно новата централа да бъде изцялочастна, но доколкото ни е известно, всички инвеститори, с които са водениразговори досега са поискали държавни гаранции. В момента полемиката е съсредоточена основно върху въпроса какъв типреактор да бъде избран за новата централа.