"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата

15.12.2006
Да бъдеш управляван означава да бъдеш наблюдаван, инспектиран, направляван,индоктриниран, преброяван, оценяван, регулиран, командван, контролиран,движен от закона, настройван срещу други, шпиониран, цензуриран, проверяван,остойностяван и записван от същества, които нямат нито правото, нитопроницателността, нито достойнствата, за да правят това.

Пътища към Европа

15.12.2006
В края на миналата седмица най-накрая бяха приети промените в законаза пътищата. Според информация в пресата правителството предвижда нова схема за дострояванена отсечки на основните магистрали. Фирмите-концесионери най-вероятноще получат възможността да довършат участъците, които ще стопанисват.Идеята е да се създадат смесени дружества с участие на държавната компания“Автомагистрали” и фирмите-концесионери. Според министъра на регионалноторазвитие това се налага заради сравнително малкия поток коли по българскитемагистрали, който почти достига критичния минимум. Така, според него,моделът на смесени дружества ще бъде по-ефективен защото в случай накризисна ситуация държавата ще може да се намеси. Интересна е и идеятафирмите-концесионери да се избират без търг или конкурс по предложениена министъра на регионалното развитие (тази възможност е предоставенана министерски съвет в закона за концесиите). Прогнозите на министерствотоса до края на 2004 г. да се сключат първите концесионни договори.

Моделиране на земеделието през 2004 г.

15.12.2006
През седмицата министър Мехмед Дикме обяви експортни субсидии от 3 млн.лева за 2004 г., които ще бъдат отпуснати от Фонд “Земеделие”, по времена откриването на селскостопанското изложение “Агра 2004”. Според направенотоизявление тези мерки засягат "особено чувствителни земеделски стоки”.Става въпрос за следните стоки:

БТК и конкуренцията на GSM пазара

15.12.2006
Всякакви неща се изказаха за приватизацията на БТК, при това този пътнаблюдавахме както дежурните негативни изказвания от всякакви опозиционни“експерти” от всичките партии (включително опозиционно настроени хораот управляващото мнозинство), така и разумни мнения (на журналисти,икономисти и др.).

Ние препоръчваме

15.12.2006
Какво е общото между комунизма и фашизма, как възниква и се развиванемския нацизъм и тоталната държава прочетете в книгата на Лудвиг фонМизес Всемогъщото правителство: Появата на тоталната държава и тоталнатавойна, достъпна в интернет сайта на института Мизес:

Проблемът с анихилацията на СДС

15.12.2006
През седмицата всички се упражняват в коментари по повод СДС и изказваниятаса учудващо толерантни. Защо? Всеки случай не защото СДС се разделяи някой си грее ръцете на огъня на вътрешнопартийните страсти. Простотози разпад е съвсем не тривиален обществен проблем. Към него СДС-татасе отнасят крайно безотговорно.

Разходите за здраве и намеренията на правителството

15.12.2006
През тази седмица се проведе кръгла маса, организирана от “The EconomistConferences”, на която зам. министърът на здравеопазването д-р ПеткоСалчев изнесе презентация на тема “Новите предизвикателства пред реформатана здравеопазването в България” *.

Приватизацията:“Hier” und “Da”

15.12.2006
Според етимологическите изследвания, значението на руската дума “ерунда”– на български : “безсмислица”, “глупост”, “тъпотия”, “нещо без значение”– идва от две немски едносрични заповеди “Тук!” и “Там!”. Когато в началотона ХVІІІ век Петър Първи започнал да привлича чуждестранни инвестициив Русия, той поканил немски инженери. Те, разбира се, не говорили руски,а техните руски работници и подизпълнители – немски. Инженерите нямалокак (и защо) да обясняват замислите си, те просто командвали работниците.На руските крепостни работата им се виждала пълна безсмислица.