"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
В последния брой на China Leadership Monitor може да прочететеинтересни статии за икономическите и политическите развития в Китай:www.chinaleadershipmonitor.org

ЗаБалканската авиокомпания и нуждите на потребителите

15.12.2006
През тази седмица в публичното пространство отново се заговори за създаванетона балканска авиокомпания. За целта ще се използват средства от Пактаза стабилност. Евентуалното участие на България ще включва предоставянена летище, а самолетите ще бъдат осигурени от Сърбия и Черна гора. Мотивитеза тази инициатива са недостатъчно добре развитите въздушни връзки междубалканските страни.

Цитатна седмицата

15.12.2006
Пред нас ще има още трудности и препятствия. Но това, което трябвада бъде разбрано е, че предприемчивите и работливите ще имат условияда се ползват от позитивите на това членство [в ЕС]. Едва ли някой сипредставя, че ще получи нещо наготово.

Синдикалната“цена” на БТК

15.12.2006
В края на миналата седмица КНСБ и КТ “Подкрепа” разпространиха декларацияс искания и коментари към вероятния нов собственик на БТК – “Вива венчърс”.Това остана “встрани” от общественото внимание, въпреки че освен къмкомпанията, изявленията на синдикатите, са също така насочени към широкатаобщественост. В синтезиран вид става въпрос за следното:

Променяли нещо финансовата рамка на Европейския съюз?

15.12.2006
През седмицата стана известно предложението на Европейската комисияза финансовата рамка за първите три години от членството на Българияв Европейския съюз (ЕС). Всички изказали се по темата министри и висшидържавни чиновници звучаха много оптимистично, декларирайки, че рамкатае изключително благоприятна. Здравият разум обаче ни напомня, че когатобюрократите се радват гражданите обикновено страдат.