"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме - брой 162

15.12.2006
Защо децентрализираната образователна система води до по-добри резултатипрочетете в последния брой на Education Next в статията AcademicFreedom на William G. Ouchi, професор в University of California,Los Angeles:

Разходка из Балканите

15.12.2006
Наскоро се върнах от двуседмично пътуване до Словения и Сърбия и Чернагора. Пътуването беше финансирано от фондацията “Атлас” от Феърфакс,Вирджиния. В следващите редове описвам наблюденията си и субективнитеси впечатления от това пътуване. Самият доклад беше написан за фондацията“Атлас”, но искам да споделя впечатленията си също със семейството си,конгресмена Джеб Хенсарлинг, колеги и приятели.

Още един бюджет с високи данъци и разходи беше приключен

15.12.2006
През седмицата Министерството на финансите публикува на своята интернетстраница данните за изпълнението на консолидирания държавен бюджет замесец декември и за цялата 2003 година (както винаги, в разрез със световнатапрактика, министерството публикува данните във формат, който е неудобенза електронна обработка). Това ни позволява да направим анализ на извършенотовъв фискалната сфера през 2003 година.

Цитат на седмицата - брой 162

15.12.2006
Като политик, който защитава десни ценности, за мен е недопустимопогазването на най-висшето човешко право на избор и свобода, и затоваи ще настоявам за подготвянето на нов закон за военната служба, койтода регламентира армията като професионална и да остави избора на вътрешнатамотивираност на младите хора.

В България се работи много. Колко и защо?

15.12.2006
Който има работа, работи много. Това изглежда се знае от всички, ноне се знае точно защо. Една от причините е ниската производителностна труда (около 28 на сто от тази в Европа). Другата, свързана с неяпричина, е дохода: измерен през паритет на покупателната сила, той еоколо 25 на сто от средното в ЕС.

Няколко аргумента за професионална армия

15.12.2006
През седмицата отново беше повдигнат въпросът за това каква трябвада бъде българската армия. Въпреки усещането за консенсус в обществото,че тя трябва да бъде изцяло професионална, все още има привърженицина настоящия модел и реформата се забавя.