"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме - брой 158

15.12.2006
Гледайте, слушайте или прочетете едно интервю на Милтън Фридман отмарт 2000 година, което е интересно и валидно и днес:

Централното планиране в енергетиката продължава

15.12.2006
Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготви доклад,озаглавен “Подходи за насърчаване на инвестиционната активност в енергетиката”.Докладът не e достъпен на Интернет страницата на Министерството* . Съгласнодокумента през периода 2002-2007 година трябва да бъдат инвестирани6.6 млрд. евро.

Прегледна основните лисабонски критерии за конкурентоспособност на икономиката

15.12.2006
На конференцията в Лисабон през 2000 г. лидерите на европейските странидекларираха амбицията си да направят Европейския съюз “най-конкурентоспособнатаи динамична, основана на знанието икономика в света до 2010 г., даващавъзможност за устойчив икономически растеж, с повече и по-добри работниместа и по-голяма социална съгласуваност”.

Цитат на седмицата - брой 158

15.12.2006
Време е да признаем, че държавното образование работи като еднапланова икономика, една бюрократична система, в която ролята на всекие зададена предварително и има много малко стимули за иновации и производителност.Не е учудващо, че училищната система не се подобрява: тя повече приличана комунистическа икономика, отколкото на нашата пазарна икономика.

Classified

15.12.2006
През последните седмици “Агенция Митници” представи пред общественосттаданни, които показват по-бързо нарастване на приходите в бюджета спрямонарастването на вноса през 2003 г. Веднага след обявяването на тезирезултати, различни представители на администрацията заявиха, че сериозенпринос “в делото” се пада на Crown Agents. Споменаването на въпроснатафирма ни дава за пореден път повод да се замислим затова, дали действителнодоговорът с “Агентите на короната” спомага за подобряване работата намитниците.

Алан Грийнспан и българската комисия за “защита” на конкуренцията

15.12.2006
Съвсем скоро Комисията за защита на конкуренцията (българската антимонополнакомисия) реши, че конкуренцията е силно заплашена, защото една компания,произвеждаща бира, си позволила да раздаде над 20 000 награди на своитеклиенти (включително лек автомобил и билет за футболен мач за финалана Шампионската лига). По тази причина тази компания беше глобена с215 000 лева. Какво не е наред с това решение и всичките подобни нанего решения?