"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Рубрика:Документи - проверка на НОИ и Инспекцията по труда на организацияв Център за независим живот

15.12.2006
Представяме на вашето внимание документите от проверка на НОИ и Инспекциятапо труда на организация, където “машините и съоръженията” са факс, компютрии настолни лампи плюс кафеварка показват безсмислието на законовитеоснования за такива действия. Внимателния прочит на протоколите от проверкатаи на законовата основа е много поучителен.Мненията и становищата, изразени в увода към тези документи са на автораи не ангажират Института за пазарна икономика.ИПИ

Мнениена Института за пазарна икономика относно възможностите за поправкив сегашната уредба на раздържавяването

15.12.2006
1. В светлината на историята на сделките с “БТК” и “Булгартабак”, нееднократнокоментирана от института, замисълът на правителството да ремонтира правилатана раздържавяването са напълно разбираеми. Тези правила също са обсъждании изследване от института. Към това становище прилагаме списък с изследвания,становища и коментари, които могат да бъдат от полза при разработванетореформата на приватизацията.

СлучаятКремиковци – всички насърчителни програми в действие

15.12.2006
В последно време съществува дебат сред обществото затова дали държаватаподпомага достатъчно активно бизнеса. Отговорът е категорично “да”,но по избор. Ако се съмнявате, вижте как добре работят правителственитепрограми за подпомагане на Кремиковци. Тези програми са съвършена еманацияна понятието “социален”.

Мото на Институт за пазарна икономика за 2004 г.

15.12.2006
Вярваме, че икономическият дебат през 2004 в България и, може би, вЕС ще бъде белязан от теми, свързани с данъците и квази-данъците. Етозащо си позволяваме да напомним следното основно определение като мотона Института за 2004 г.