"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Новарубрика: Документи

15.12.2006
От днес Прегледът на стопанската политика отваря нова рубрика.В нея ще публикуваме документи, които показват за какво са харчени парина данъкоплатци, местни и от други страни.Започваме този експериментс едно непубликувано съобщение за пресата по повод приключването напроект. ИПИ няма да коментира публикуваните документи, но си запазваправота да преценява дали появата им в Прегледа има някакъв общественсмисъл.

ДанъчнаКоледа за бизнеса

15.12.2006
Както стана ясно, правителството тълкува преференцията за нулева ставкапо корпоративния данък в общини с висока безработица така, че на практикада не може да се прилага. Това трябва да се разглежда като ясно посланиеза тези, които търсят привилегии и отстъпки от правителството. И смисълътна това послание е, че поискаш ли нещо специално от правителството,някаква “отстъпка”, “преференция” или “облекчение”, в крайна сметкаадминистрацията ти се качва на главата.

Как(не) се спасява губеща държавна компания: случаят на БДЖ

15.12.2006
През седмицата стана ясно, че правителството ще отпусне 19 милионалева на национална компания "Железопътна инфраструктура"за погасяване на задължения към различни доставчици, а освен това надеждитеса през 2004 г. други 50 милиона лева неплатени данъци да бъдат опростени.Това е само като добавка към “редовните” 70 милиона лева субсидия, коятопо традиция се отпуска на железниците всяка година и също така редовнитесубсидии за капиталови разходи по железопътната инфраструктура. Освентова министърът на транспорта Николай Василев обяви, че БДЖ ще емитираи корпоративни облигации (за които може би ще поиска държавна гаранция,тъй като едва ли някой ще купи при ниска лихва облигации на толковагубеща компания като БДЖ).

Чуждестраннитеинвестиции – реалности

15.12.2006
Наскоро представената официална статистика за чуждите инвестиции вБългария изглежда даде основание на администрацията да се похвали, чебизнес средата е подобрена значително.

Стопанскиятдебат през 2003

15.12.2006
Улисани в злободневни проблеми, гражданство, политици и наблюдателиу нас вероятно не забелязват , че един от най-съществените стопанскифеномени на 2003 г. е промяната на тематиката и изпращащите посланияв обсъждането на стопанския живот на страната. Гордеем се с това, чесме участвали в този дебат и смятаме, че сме допринесли за неговатаразумност, отстоявайки ценностите и мисията на Института за пазарнаикономика. Ето някои развития.