"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Измерванена ефекта от работата на неправителствения сектор По материали от www.policy.lv

15.12.2006
Много често се поставя въпроса какъв е ефекта от работата на неправителственитеорганизации – как може да се измери тяхната ефективност, има ли смисълот работата им, може ли да оптимизират дейността си.

БНБи кредитната експанзия

15.12.2006
По време на петнадесетата годишна среща на Асоциацията на търговскитебанки, проведена на трети декември, и след нея продължи дискусията повъпроса за кредитната експанзия и ефектите и проблемите, предизвиканиот нея.

Представяне:Специален стандарт за разпространение на данни (SDDS)

15.12.2006
В съответствие с възприетата Стратегия за развитие на статистикатапрез декември 2003 г. България се включи в разработения от МВФ (www.imf.org)Специален стандарт за разпространение на данни (Special Data DisseminationStandard - SDDS).Стандартът е установен от МВФ като ръководство за страни - членки наМВФ, които имат или биха искали да имат достъп до международните финансовипазари.

Какконфликтите за акцизите предизвикаха нова идея за държавна намеса

15.12.2006
“Петрол" , "Лукойл България", "OMV България","Шел България", "Еко Петролиум" и Българската петролнаи газова асоциация поискаха да се въведе лицензионен режим за вносителитена горива; за лиценза кандидатите ще трябва да внесат гаранция от 4млн. лв.