"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Джонатан Гълибъл, или здравият разум на всекидневието

15.12.2006
Когато човек се зачете в “Приключенията на Джонатан Гълибъл”, не можеда не започне да си задава въпроси за обществото, в което живеем и заморалните ценности, върху които изглежда то е основано. Когато животътсе изпълни с абсурдни ситуации, когато традиционните общочовешки разбираниясе отхвърлят от модерното мнозинство на деня, единственият начин завръщане към здравия разум е сатирата.

Най-щедрите дарителите за 2003 г. По списание Bussines Week

15.12.2006
Може би най-трудното нещо за човек, който е натрупал огромно състояние,е да раздаде част от него за благотворителни цели. За втори път списаниеBussines Week представя класацията си за най-големите филантропина 2003 г. На първо място в класацията са Бил Гейтс и съпругата му Мелинда.Следват Майкъл и Сюзан Дел, съоснователят на PeopleSoft ДейвидДъфелд и съпругата му Шерил и първият президент на eBay ДжефриСкол. Всички те са част от нововъзникналото общество на донори, коитосами са спечелили богатството си и се занимават с някои от най-проблематичнитевъпроси на глобалния свят – от бедността до образованието.

Един положителен пример за реформи

15.12.2006
В първите дни на декември бяха освободени повече от 5000 кадрови военни.Това е последното голямо съкращение по План 2004 за реформа на армията.Каква е хронологията на реформата?

Акцизи:това, което се вижда и това, което не се вижда

15.12.2006
През последните седмици сме свидетели на активен дебат на тема – определянена акцизите на горивата. В един момент правителството реши да оставифирмите сами да се споразумеят за размера на акцизите. На практика товабе покана за изясняване кои фирми са по-добрите лобисти, за да бъдатудовлетворени техните искания. По този начин, това беше разбрано отбизнеса като сигнал за нови протестни действия (при това по-масирани),като средство за определяне на “по-важните фирми”. Така се стигна идо сериозен натиск върху правителството.

Платежният баланс за деветмесечието

15.12.2006
През седмицата БНБ публикува данни за платежния баланс през третототримесечие. Продължава тенденцията за нарастване на дефицита по текущатасметка и по изчисления на ИПИ той е около 8.2% от БВП на верижна база– от четвъртото тримесечие на 2002 до третото тримесечие на 2003 г.включително. Тези данни превишават предварителните прогнози на Министерствотона финансите и според някои институции като МВФ са основание за безпокойство.

Законътза храните или за това как не трябва да се правят закони

15.12.2006
Приетият преди две седмици променен закон за храните показва как нетрябва да се променят закони, засягащи средата за водене на бизнес,особено след като влезе в действие закона за ограничаване на административноторегулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Субсидиитекато екзистенциален смисъл за една партия

15.12.2006
Когато партията ДПС подкрепи синдикатите в техните искания за по-нискиданъци за най-ниските доходи, тя не посмя да се обяви публично за по-високиданъци за по-високите доходи. Това щеше да е начин да се реши бюджетнотоуравнение без ДПС да влезе в разрез с исканията на синдикатите. Обаче,както е известно, тази партия се представя на думи като “либерална”,следователно подобно искане би развалило нейния нов имидж.