"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Възможноли е намаление на данъците – отговор на критиките

15.12.2006
Институтът за пазарна икономика предложи свой проект за консолидирандържавен бюджет, включващ сериозно намаление на данъчните ставки (10%данък върху доходите, 10% данък печалба и 16,7% осигурителни вноски)и 11,3% намаление на държавните разходи спрямо 2003 година. През седмицатаимаше няколко по-скоро критични коментара по повод предложението наИПИ:

Българияи ЕС

15.12.2006
През миналата година, пак по повод доклада на ЕС, ние се опитахмеда предложим положителен, насочен към решаване на проблемите, прочитна тези доклади. Тогава ние твърдяхме, че България винаги е ималаи има лошо функционираща пазарна икономика. И още, - че подобряванетой е работа на хората, които живеят в България, работят, предприематразлични начинания, спестяват и инвестират, раждат и отглеждат деца,и накрая умират, като междувременно са избрали някое и друго правителство.Това не е работа на Европейския съюз и неговата комисия.

Каквоискат синдикатите?

15.12.2006
От протестите на синдикатите тези дни разбираме, че техните исканиясе отнасят до създаване на още държавни пречки пред създаването назаетост и ръста на производителността. Основните искания с вероятниефекти върху бизнес средата са:

Институт‘Molinari’

15.12.2006
Препоръчваме на нашите читатели, които могат да четат на френскиезик, да се запознаят със страницата на института ‘Molinari’.Институтът е кръстен на името на Густав Де Молинари (1819-1912), френскилиберал, който в редица свои трудове осъжда прекомерната държавнанамеса в икономиката. Той е известен със своята мисъл, че “единственоконкуренцията е спомагала и ще спомага за развитието на индивида”.

Защое необходим алтернативен поглед върху правителствените приходии разходи?

15.12.2006
Първо, промяната в заявените намерения за т.нар. данък печалба, извършеназа 24 часа, показа, че резерви има и те могат да бъдат намерени относителнолесно. През лятото министърът на финансите заяви, че такива резервиима и в други области (здравеопазване, образование и пр.) – становище,което ние изказваме от доста отдавна.

Възражданена извънбюджетните сметки

15.12.2006
Желанията за харчене на средства от фискалния резерв за различниактивистки действия сами по себе си генерират очаквания за влошаванев средата за водене на бизнес. Освен в съдържателен смисъл, а именно– нарастване на държавната намеса в икономиката, те имат негативенефект и заради формата си – ще бъдат отчетени “под черта” в бюджета,и съответно видимо няма да влияят на бюджетния дефицит.