"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Даработиш без заплащане – фирмени уроци от неправителствените организации

15.12.2006
Попитайте колегите си за работата, която са вършили без заплащанеи може да бъдете изненадани – от отговора можете да научите за тяхза повече, отколкото ако сте работили с тях цял живот. Доброволносттае бързо разпространяващ се феномен, обща страст между мениджърите,и особено важна характеристика, която ни помага да разберем логикатана всяка една корпорация.

Пътяткъм по-ниски данъци

15.12.2006
През миналата седмица екипът на ИПИ представи пред общественосттасерия открити писма, касаещи бъдещата стопанска политика на правителството(връзка). Един отнай-важните моменти, който се засяга от въпросните писма е, че обещаниятатрябва да се спазват и когато е направено обещание за намаляване наопределени данъци, то следва да се изпълни.

Някоиразсъждения за комуникациите

15.12.2006
В началото на октомври, по повод на приемането на закона за далекосъобщенията,изразихме мнението, че телекомуникациите биха се развивали по-добреако този закон го нямаше (липсата на закон за един отрасъл не означавабеззаконие, а просто, че се прилага общото законодателство и най-вечезаконът за задълженията и договорите). Тази и други сходни наши позициибяха критикувани с аргументи от рода на: “България “върви” към Европейскиятсъюз, а той е регулиран, което означава, че България не може да влезетам с либерална политика” или “никъде другаде не се прилага подобнаполитика”.