"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Евроаргументацията

15.12.2006
На заседанието си в сряда депутатите от икономическата комисия продължихагласуването на второ четене на текстове от Закона за общественитепоръчки. Въпросният закон се оказа сериозно предизвикателство предработата на комисията. В много отношения изготвеният от министерствотона икономиката и приет на първо четене законопроект се оказа неприемлив,което наложи създаването на специална ad hoc работна група, коятода изработи и внесе от името на комисията наново текстове, които окончателнода бъдат подкрепени на второ четене.

Въвеждащабележка

15.12.2006
Предизборната кампания е разгара си. Ще свърши, но страстите нямада се уталожат веднага.Междувременно правителството ще се заеме с данъците и бюджета за следващатагодина. При това стечение на обстоятелствата, екипът на институтареши да се обърне чрез открити писма към премиера, вицепремиера иминистър на икономиката, новоизбрания управител на БНБ и г-н Доган,чиято роля за стабилността на мнозинството в парламента не може дабъде подценена. Целта ни е да предизвикаме размисъл по някои дългосрочниизмерения на сега залаганите данъци, бюджет и финансова (монетарнаи фискална) политика. По предположение, освен г-н Доган, нашите адресати едва ли са многозаети в кампанията. Затова се надяваме, размисълът по повдигнатитеот нас въпроси все пак да се състои, че наблюденията ни ще бъдат взетипредвид и че това ще окаже положително въздействие върху възможноститеза създаване на благосъстояние в страната.

Бизнесътиска, министърът не, и обратното

15.12.2006
На месечната среща на Българска международна бизнес асоциация (БИБА)вицепремиерът Лидия Шулева представи намеренията на правителствотоза подобряване на бизнес климата в страната. От коментарите в пресаталипсват някои важни оценки на случилото се.

Финансирането на демокрацията

15.12.2006
Умилително как всички политолози и политически водачи се упражняваттази седмица в морализаторство. Поводът е известен – твърдението наЧорни, че е финансирал фондация Демокрация.