"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Как България разрушава своя "валутен борд"

Проф. Стив Ханке и Мат Секерке *, Johns Hopki / 09.01.2007
От 11 юни 2003 година Българската народна банка (БНБ) е без управител, а в парламента още се водят спорове по повод на назначаването на нов (въпреки че датата, на която трябва да се смени управителят, е в календара на правителството от шест години). Предмет на спор е не само изборът между фаворита на партията на премиера (НДСВ), Иван Искров и досегашния управител Светослав Гаврийски, но и достъпът на правителството до т.нар фискален резерв. По-специално, социалистическата опозиция (БСП) в парламента даде знак, че трябва да се реши въпросът за управлението на фискалния резерв преди да се реши спорът за назначаването на нов управител.

Кой как разбира конкуренцията?

ИПИ / 09.01.2007
Сериозен дебат при обсъждането в икономическата комисия на второ четене на Закона за обществените поръчки предизвика въпросът дали далекосъобщителните оператори, и в частност мобилните оператори да бъдат включени сред възложителите на обществени поръчки. Принципно частни лица се третират като възложители на обществени поръчки и минават цялата (тромава) процедура при закупуване на стоки и услуги над определен праг, ако се ползват със специални или изключителни права (включително държавна помощ) или имат монополно положение. Групата депутати от НДСВ, които предлагат мобилните оператори да се третират като възложители на обществени поръчки се аргументират с факта, че на този пазар няма достатъчно конкуренция и процедурата по възлагане на обществени поръчки ще защити потребителите и ще допринесе за намаляване на цените на телекомуникационната услуга (”защото себестойността й ще е по-ниска”). В крайна сметка беше запазен текста от сега действащия закон, който на практика изключва операторите.

Rata unica? Flat tax? - Такова животно няма!

ИПИ / 09.01.2007
През седмицата, първо Ройтерс, а след това и няколко български електронни издания (например това на в-к Монитор) разпространиха информацията, че в Румъния е подготвена промяна на данъчния кодекс с цел въвеждането на т.нар. плосък данък. Беше още съобщено следното. Първо, че според министъра на финансите, България не може да въведе плосък данък, защото доходите били ниски. Второ, че според зам.председателя на комисията по бюджет и финанси в народното събрание, г-н Алиосман Имамов, плоският данък не бил актуален, защото хората различни доходи трябвало да се облагат различно. Защо? Вероятно, за да се изравнят.

Жилищни тревоги на правителството

ИПИ / 09.01.2007
През тази седмица в пресата се появи информация за проект за национална жилищна стратегия до 2012 г., подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националния център по териториално развитие и жилищна политика. Доколкото може да се съди от наличната информация в пресата са налице два работни варианта.

Законът срещу дискриминацията: безсмислен, но за сметка на това скъп

ИПИ / 09.01.2007
Свикнали сме аргументацията на законите, които приема българският парламент, да бъде по-скоро символична, неясна и със сигурност незасягаща разходите, които налага законодателството. Тази традиция се затвърждава със законодателството, което формално се мотивира с членството на България в ЕС. Конкретните ползи остават неясни, а разходите сякаш нямат значение. Ето последният пример – приетият на първо четене в парламента Закон за защита срещу дискриминация. Това е сравнително кратък закон, който въвежда основно две нови неща в българския правен мир: 1) забранява на хората да се дискриминират взаимно, и 2) учредява нов административен орган, който да следи за спазването на закона.