"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Закони и бизнес: какво може да се научи от Украйна?

ИПИ / 09.01.2007
Преди лятната ваканция парламентът, Верховната Рада, на Украйна прие закон за основите на държавното регулиране в областта на стопанската дейност. На 9 юли президентът Кучма подписа закона и той бе публикуван по същото време, когато и в Държавния вестник на България се появи законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

По-добро управление чрез повече държава?

ИПИ / 09.01.2007
В следващите седмици правителството вероятно ще приеме "Национална горска политика и стратегия". Вносител ще е министърът на земеделието и горите (МЗГ). Фактически става дума за връщане към практиката от времето на социализма, когато държавата хем пази, хем сече горите. С малката разлика, че това сега ще става и по-отношение на малкото горите частна собственост (каквито тогава нямаше).

Банковите карти: състояние и перспективи

ИПИ / 09.01.2007
Общият брой на издадените към началото на септември банкови карти възлиза на малко над 2,2 милиона, показват данните на националния картов оператор "Борика". Отбелязан е значителен ръст спрямо края на миналата година - 36 %.

"Оптималното" използване на фискалния резерв

ИПИ / 09.01.2007
"Резерв" не е най-точната дума за парите, които правителството държи на депозит. Те щяха да бъдат резерв, ако бяха заделени за някакво непредвидено развитие на нещата - например ако правителството е във временно затруднение да извърши планирани разходи. Те щяха да са резерв, ако нещо ограничаваше правителството да ги изхарчи за някоя от поредните си бизнес идеи, т.е ако имаше правила, които да определят за каква ситуация ("черни дни"?) е предвиден резервът. Именно липсата на процедурни правила, които да ограничават харченето по усмотрение на фискалния резерв, направи възможен дебата за "най-оптималното" му използване. Част от предложенията се отнасят до финансиране на държавни проекти като инфраструктура - това са идеи най-общо за продължаване на традицията, която беше установена с учредяването на нова държавна авиокомпания и държавен фонд за рисково финансиране. Други предложения касаят преместването на депозита на правителството от централната банка в търговски банки (виж повече в Управлението на фискалния резерв).