"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Становище на "Програма Достъп до информация" по предложението на министъра на вътрешните работи за въвеждане на наказателна отговорност за нерегламентиран достъп до класифицирана информация, 3.09.2003 г.

Александър Кашъмов / 09.01.2007
Настоящото становище се отнася към изявленията на министъра на вътрешните работи г-н Г. Петканов от тази седмица, че на 21.08.2003 г. е внесъл за разглеждане от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, включващо въвеждане на наказателна отговорност за нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Текстът на предлаганите разпоредби получихме от медиите. В него липсват означения на съответните предлагани членове, освен на чл.105а от НК. При справка в уеб страниците на министерството на вътрешните работи и министерския съвет установихме, че проектът не е публикуван там. Получените от нас текстове съответстват по съдържание и дух на казаното от министър Петканов, поради което ние приемаме, че текстът е автентичен. Позволяваме си да го коментираме въпреки тази несигурност, защото голямото ни безпокойство от съдържанието на тези текстове надделява над всяко друго съображение.

Призив за съвместни действия в защита на класическите свободи

ИПИ / 09.01.2007
"Those Who Desire To Give Up Freedom In Order To Gain Security, Will Not Have, Nor Do They Deserve, Either One." Thomas Jefferson "Онези, които искат да пожертват свободата си в замяна на повече сигурност, няма да имат, и не заслужават, нито свобода, нито сигурност." Томас Джеферсън

Размисли и идеи на тема инвестиции

ИПИ / 09.01.2007
В Министерството на икономиката започна активна работа за писане на програми, стратегии и нови закони. Значителна част от идеите са свързани с привличане на повече инвестиции, като за целта са предвидени промени и допълнения в Закона за чуждестранните инвестиции. Всички промени са обединени и описани в концепция за чуждите инвестиции.

"Индустриалната политика" на г-жа Шулева, или как да се използват икономическите закони в писането на закони

ИПИ / 09.01.2007
Новият министър на икономиката представи формалните цели на своята дейност: подкрепа на малките и средните предприятия, както и на инвестиционната активност в България. Изглежда логично министърът на икономиката поне да не пропуска в агрументацията на политиката си основните закономерности в икономиката.