"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Приватизация на телекомуникациите - примерът на Нова Зеландия

ИПИ / 10.01.2007
Нова Зеландия често е посочвана като страна с много успешна про-пазарна икономическа реформа. От нея може да се почерпи опит за бързо и ефективно провеждане на реформите в много отрасли и дейности (при това трябва да отбележим факта, че голяма част от реформите са извършени от леви правителства). В тази статия ще разгледаме именно такъв пример за реформа в телекомуникациите.

Минимални осигурителни прагове и универсалност на осигурителното бреме

ИПИ / 10.01.2007
През седмицата КНСБ обяви, че са договорени минималните осигурителни прагове за 2004 г. в 41 от общо 50 отрасъла. Тези прагове се увеличават средно с 6-7 %, като най-голямо е увеличението в туризма (с 43 % до 47 %), шивашката индустрия (с 41 % до 45% ) и в добивната индустрия (с 15 % до 25 %).

Кога доходите в България ще достигнат средните равнища в Европейския съюз

ИПИ / 10.01.2007
Относително често различни икономисти се опитват да изчисляват кога България ще настигне икономически Европейския съюз. Това, обаче, което някои от тях пропускат да отбележат е, че всъщност няма някакви обективни закони, които да предопределят колко бързо ще се развива една или друга страна. Всичко зависи от това каква стопанска политика се провежда в съответната страна.