"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Нова база данни на непровителствени организации в Югоизточна Европа

ИПИ / 09.01.2007
В края на месец юни бе представена новосъздадена база данни за неправителствени организации (НПО) и експерти, които работят за възстановяването на Югоизточна Европа (за повече информация виж тук).

Ще има ли сделка за БТК?

ИПИ / 09.01.2007
Петчленният състав на ВАС потвърди решението на “тричленката” за отмяна на решението на надзорния съвет (НС) на Агенцията за приватизация (АП), с което беше отхвърлен парафираният проектодоговор между Viva Ventures и АП. На практика с решението си ВАС постановява, че законът и процедурата следва да бъдат спазени. Именно това е и ролята на ВАС, да спира решения, които не спазват законите. Това е и сигнал към администрацията, че съдът ще отменя и ограничава незаконосъобразни действия и в бъдеще.

Предизвестеното решение по президентското вето за осигурителния кодекс

ИПИ / 09.01.2007
На 10 юли президентът Георги Първанов върна за повторно разглеждане промените в кодекса за задължително обществено осигуряване. На 23 юли парламентът прегласува промените, предложени от кабинета, отхвърляйки ветото на президента. Основният аргумент на Първанов, както бе деклариран, се състои в липсата на комплексно гарантиране на социалната сигурност на гражданите.

“Компенсаторки” срещу инвестиционни бонове

ИПИ / 09.01.2007
На извънредно заседание във вторник икономическата комисия към Парламента прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, внесен от г-н Валери Димитров, г-ца Ралица Агайн и г-н Юнал Тасим.

Кой печели най-много от “социалната заетост”?

ИПИ / 09.01.2007
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се похвали с резултатите за първите шест месеца на неговата популярна програма “От социални помощи към заетост”. Предварително обявената цел на тази държавна инициатива беше основно социална: трябваше да бъдат създадени изкуствени условия част от дългосрочно безработните да се върнат на пазара на труда. За да постигне това, МТСП предложи да покрие разходите за труд на работодатели, които откриват “обществено-полезни” работни места. Съвсем естествено това предопредели, че почти всички заинтересовани работодатели ще бъдат държавни институции (общини, лесничейства и др.под.) От равносметката на МТСП става ясно, че участниците в програмата наистина са назначени на “обществено-полезни” работни места от държавни работодатели.