"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петя Георгиева / 13.01.2023

Мелодрамата около апорта на акциите на община Варна в Международния панаир Пловдив в капитала на „Пълдинтур Инвест“ АД, описана подробно тук и тук, всъщност има по-стара история, датираща от управлението на няколко правителства и различни местни власти, но с едно проявление и краен резултат – общинска собственост, преминала в контрол на частни фирми със съдействието на общинската администрация, и всичко това - съпроводено със значително обществено недоволство.

Образованието изравнява заетостта при жените и мъжете

Зорница Славова / 13.01.2023
Участието на жените на пазара на труда е по-ниско от това на мъжете. Данните от Преброяване’21 показват, че докато под 49% от жените на възраст над 15 г. са икономически активни, при мъжете този дял е над 57%. При коефициентите на заетост и безработица също отчитаме големи разлики - при 51% заетост на мъжете, коефициентът за жените е едва 44%.

Чиновниците от ВСС и ВКП срещу Съвета на Европа

Иван Брегов / 13.01.2023
През тази седмица отново в дневния ред на обществото се завърна темата за статуса на главния прокурор. В Народното събрание се проведе опит за заседание на Правната комисия, която да разгледа проекта на Министерството на правосъдието (развит от Йорданова, Зарков, и най-вече Дечев). Опитът бе осуетен и трансформиран в опело за доброто устройство на българския наказателен процес, уредбата на прокуратурата и Висшия съдебен съвет (ВСС) изобщо едно стенание по доброто, което Съветът на Европа без малко да ни вземе, одобрявайки и насърчавайки приемането на проекта.

В 14 общини няма нито един лекар през 2021 г.

Теодор Недев / 13.01.2023
Един от важните показатели за състоянието на здравните услуги на местно ниво е достъпът на населението до медицински лица. Ето защо тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме съотношението между броя на населението и броя на лекарите във всяка една от общините (ниските стойности на индикатора означават по-добър достъп). Върху този индикатор влияние оказват както броят на лекарите на местно ниво, така и демографските процеси. Използваните данни са от базата на НСИ за периода до 2021 г. включително.