"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 30.12.2022

И 2022 г. беше изпълнена със събития, които ИПИ отразяваше и коментираше в редовния петъчен бюлетин „Преглед на стопанската политика“. През годината написахме точно 50 бюлетина с общо 278 материала. Ето кои са най-четените статии за изминалата година: