"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Няколко милиарда през „страничния вход“ на бюджета

Лъчезар Богданов / 09.12.2022
Замисълът на служебния министър на финансите да ограничи развихрянето на популистки предложения, застрашаващи фискалната стабилност, започва да се пропуква – поне според вече внесените и частично приети до настоящия час решения. Логиката изглеждаше солидна – само изпълнителната власт може да предлага бюджетен закон, защото тя ще трябва да го изпълнява, съответно, при отказ от внасяне на годишен бюджет за 2023 г. няма как народното събрание да си преправи рамката по усмотрение и с оглед на извличане на дивиденти за вероятни скорошни избори.

Икономическите ползи от Шенген – какво (отново) изпускаме

Адриан Николов / 09.12.2022
За пореден път стана ясно, че България няма да стане част от Шенгенското споразумение, най-вече заради недоверието в работата на институциите и способността им да охраняват ефективно външната граница на безвизовото пространство. Освен задълбочаване на европейската интеграция на страната и все по-близкото обвързване с „клуба на богатите“ обаче, присъединяването към Шенген би имало и съвсем конкретни позитиви за българската икономика, с които на този етап се разминаваме.

Две незабележими възможности за главния прокурор

Иван Брегов / 09.12.2022
Общественото доверие към прокуратурата стъпва на две неща – първо, когато някой конкретно се обърне по свой проблем, второ – по публично известните преписки. Човек не много често лично прибягва до ползването на тези услуги. По-често той изгражда своето впечатление и отношение към прокуратурата на базата на обществено известните казуси, които отзвучават в пространството. От своя страна те се развиват по два познати сценария – някой си е позволил да ощети публичния интерес и този някой е икономически силен или на високи политически позиции.

Покана: (Без)Алтернативен бюджет за 2023 г. на ИПИ

ИПИ / 07.12.2022
През 2004 г. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи първия си „Алтернативен бюджет“, като оттогава вече 18 години предлагаме бюджетна рамка с ниски данъци и по-ефективни разходи, смели реформи и по-малка намеса на държавата. Алтернативният бюджет на ИПИ за 2023 г. ще бъде представен на 12.12.2022 г. от 14 на живо в Launchee и онлайн във Фейсбук.

Икономически разрез на всекидневната трудова миграция

Петър Ганев / 09.12.2022
НСИ публикува данните от преброяването на населението за всекидневната трудова миграция, тоест за местонамирането на работното място на заетите лица към 7 септември 2021 г. Тази моментна снимка на всекидневната трудова миграция, която получаваме веднъж на десет години, дава много важна информация за икономическите процеси в страната. Около 70% от заетите в страната работят в същото населено място в което живеят. Близо 500 хил. души обаче работят в друго населено място, тоест пътуват всекидневно до работното си място. Това са над 1/5 от всички заети в страната, като тяхното движение дава ясна представа за икономическите центрове в страната, които привличат работници. За отбелязване е, че 121 хил. души или малко над 5% от заетите работят от вкъщи, което също се отчита от изчерпателните данни от преброяването.

Търсенето на труд нараства, но работната сила е силно ограничена

Зорница Славова / 09.12.2022
Агенцията по заетостта (АЗ) публикува новото си анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. То е проведено през септември и октомври 2022 г. и се отнася за търсенето на кадри през предстоящите 12 месеца, както и за потребностите от специалисти с висше и средно образование през следващите 3-5 години.

Важното от плана за възстановяване: стълб 4 „Справедлива България“ (инфографика)

ИПИ / 09.12.2022
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като основна инвестиционна програма на България претърпя няколко варианта и поредица от изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. След последните изменения (за основните от които писахме) България има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четирите стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики разглеждаме всеки от тях.