"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 25.11.2022

Лятото и началото на есента минаха в жизнерадостен оптимизъм за предстоящата динамика на имотния пазар, достъпа до кредит и лихвените нива. Той бе подхранван от липсата на промяна в данните за ключови парични и банкови показатели. Безспорно, трансмисията на решенията на монетарната политика на големите централни банки отнема време, а и винаги трябва да отчитаме специфичните условия в страната – включително склонност към спестяване, предпочитания към банкови депозити, ниво на ликвидност, фискална политика.

Общините с по-малко от 100 души на един общински служител вече са 52

Адриан Николов / 25.11.2022
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за разпределението на общинските служители към края на 2022 г. Индикаторът описва мястото на общинската администрация в местната икономика, както и дават груба представа по колко души "обслужва" един общински служител. Източник на данните са финансовите показатели на общините, публикувани от Министерство на финансите.

Планът за възстановяване и устойчивост – рисковете нарастват

ИПИ / 25.11.2022
Половин година отмина от одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България, но перспективите пред изпълнението му не са особено позитивни. Невъзможността за подаване на финален вариант на плана в срок, пропускането на авансовото плащане и закъснението при отчитането на постигнати резултати за първото плащане са само началните сигнали, че финансирането и изпълнението на плана вероятно няма да върви по вода и че рисковете оттук нататък само ще се увеличават. Без ясна стратегия и целенасочени усилия за справяне с тях е малко вероятно България успешно да реализира в срок това голямо начинание.

Изпълнението на плановете за възстановяване в ЕС напредва

ИПИ / 25.11.2022
Европейската комисия дава детайлна информация за плащанията по националните планове за възстановяване и устойчивост, a България вече също чака първия си транш (писахме за това). Българските управници и администрация напредват сравнително бавно по изпълнение на целите и мерките, заложени в плана. Досега усилията се фокусират предимно в стратегическа и законодателна работа и по всичко личи, че и планираното за второто полугодие няма да бъде изпълнено. Към този момент до края на годината остават 36 дни, а едва 6 от общо 66 цели за периода са постигнати.