"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов и Иван Брегов / 23.12.2022

Постигането на справедливостта не е естествено състояние, а съвместно усилие, в което всички участват. Едно от основните блага в отминалите времена е била водата. За да има вода в сухите летни месеци, хората са копаели кладенци – копаят всички, ползват всички. За да изкопаеш кладенец, трябва да копаеш на ядно място /казваше някога дядо ми/. Нека създадем условията, в които тук да копаят последователно поколенията. Нека участваме активно в това България да бъде едно по-добро място за живот. Да имаме съзнанието, че България е мястото, в което родените тук остават и се развиват тук. А при задъхващата се за хора икономика България да бъде и мястото, в което всеки е добре дошъл да постигне своето благополучие благодарение на своите лични усилия.

Карти: Хората с увреждания в България според Преброяване’21

Петя Георгиева / 23.12.2022
Идва Нова година и традиционно си пожелаваме добро здраве. Според данните за здравния статус на населението от последното преброяване от септември, 2021 г. хората с увреждания в България са близо 10%. Това е може би категорията от лица, най-силно застрашена от бедност и социална изолация, както и под риск от социално изключване. Грижата за тях е част от здравната и социалната политика на държавата.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: Изпълнението напредва, рисковете нарастват

ИПИ / 19.12.2022
На 16 декември 2022 г. България получи първо плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това най-накрая е добра новина след пропускането на шанса за авансово плащане и редица забавяния и неуспешни стъпки на българските правителства при финализирането, подаването, одобрението и изпълнението на НПВУ.

Минималната работна заплата – между популизма и реалността

Зорница Славова / 23.12.2022
Както към края на всяка година, и сега минималната работна заплата (МРЗ), в момента 710 лв., отново е обект на препирни и политическо говорене. Популярните идеи и тази година са да се вдигне (до 780 лв.), да се вдигне с много (до 850 лв.) и една малко по-нова – да стане 50% от средната заплата в страната (до около 870 лв. по данни за Q3 2022). През предходните години освен споменатите имаше и по-засукани предложения – да се определя чрез комплекс от показатели, да се индексира с други, да бъде различна по области, по сектори, по професии и т.н.

Въпреки некомпетентното управление и пророческите предсказания, животът ще стане по-добър: Сегашната лудост ще премине, както винаги

Ричард Ран* / 23.12.2022
Това е времето от годината за добро настроение и оптимизъм. Почти всичко ще се подобри — здраве, продължителност на живота, икономически просперитет и т.н. През последните три години по-голямата част от човечеството пострада пряко или косвено от пандемията, безобразно лошото икономическо управление и войната в Украйна.