"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 16.09.2022

Войната и енергийният шок в Европа отново поставиха в центъра на вниманието ролята на държавата като пряк участник в стопанската активност – в България доминиращата част от енергийните компании и производителите на оръжие и боеприпаси са публични предприятия. Съвсем скоро пък пандемията от Ковид-19 отново ангажира обществен интерес около държавните болници и финансирането на здравеопазването като цяло. Покрай „големите“ дискусии обаче не бива да забравяме, че общините също извършват разнообразна икономическа дейност, макар и често да се приема, че тя е поне частично в полето на т.нар. публични услуги, които трудно биха съществували изцяло на пазарен принцип.

Историческо проследяване кой кой е в антикорупционните държавни органи

ИПИ / 16.09.2022
От предприсъединителните години за членство в ЕС темата за борбата с корупцията е съпътстваща всяка власт, нещо като задължителен елемент от конспекта за управление. И естествено, това налага ответни действия, най-често изразяващи се в законотворчество. Така за близо 20 години се смениха няколко конфискационни закона, няколко антикорупционни и множество ведомства, служби и всевъзможни службогонци покрай тях. Винаги медийно апетитна е била темата кой ще избира ръководното тяло на всички тези учреждения, макар че далеч по-важни са били правомощията, гаранциите за независимост на оперативните служители, гаранциите за защита на проверяваните лица. Затова нека направим един исторически преглед:

Намаляващите фискални мултипликатори и скритият риск от държавния дълг

ИПИ / 16.09.2022
През миналия месец изследователският институт Mercatus Center към университета „Джордж Мейсън“ публикува анализ за отслабващия ефект на фискалната политика в среда на задълбочаващо се задлъжняване на много държави по света. Авторите Вероник дьо Ружи и Джак Салмън проследяват редица изследвания, които подкрепят тезата, че фискалните мултипликатори в различните страни стават все по-малки през последните години, като това до голяма степен е свързано с увеличението на държавния дълг.

Европейската директива за минималната заплата – много шум за (почти) нищо

Адриан Николов / 16.09.2022
На фона на войната, проблемите в енергетиката и инфлацията е лесно да забравим, че текат и други процеси и се вземат други решения. Тази седмица с много висока подкрепа Европейският парламент гласува директивата за минималната заплата, която обещава големи промени в начина, по който се регулират пазарите на труда на страните членки.

Над една четвърт от общините в страната имат среден резултат Слаб (2) на матурата по български език

Теодор Недев / 16.09.2022
През 2022 г. общо 43 026 ученици са се явили на задължителната матура по БЕЛ, което е леко понижение спрямо предходната година, когато положилите изпита са общо 45 900. Средната оценка е „Добър“ 3,97 или 25 стотни по-малко от оценката за 2021 г. Този спад обаче е до голяма степен очакван, предвид промените в скалата за оценяване и повишаването на критериите.